??usePlan.header.uup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
2 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
3 EPTR94 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
4 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
5 EPD24 GND F115 06:00 06:00 MIL Y
6 EPTR91 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
7 EPTR90 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
8 EPTR93 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
9 EPD53A GND A025 06:00 22:00 MIL Y
10 EPTR92 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
11 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
12 EPTR25 GND A050 06:00 20:00 EPBC N C152/CLN
13 EPTR25 GND A050 04:00 06:00 EPBC N C152/CLN
14 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
15 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
16 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
17 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
18 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
19 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
20 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
21 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
22 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
23 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
24 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
28 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
30 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
31 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
32 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
33 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTR399 F095 F125 20:00 06:00 OAT Y SUP117/21/OAT
36 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 LISYBK50 GND A020 04:00 06:00 EPBK N
38 EPR199 GND A007 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.A3283/21
39 EPTR88 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
40 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
41 EPTR87 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
42 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 ATZ EPGL GND A035 05:00 06:00 EPGL N PJE
44 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 ATZ EPKP GND A023 05:00 06:00 EPKP N PJE
46 EPTR89 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
47 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPTR84 F115 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
49 EPTR86 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
50 EPTR85 F115 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
51 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
52 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
54 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
56 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
57 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO VACCINE DROPPINGS.