??usePlan.header.uup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPD25A GND F190 07:00 16:00 MIL Y
2 ATZ EPPKA GND A016 15:00 23:00 EPPK N C152
3 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
4 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
5 EPTR94 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
6 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
7 EPD24 GND F115 06:00 06:00 MIL Y
8 EPTR91 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
9 EPTR90 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
10 EPTR93 F145 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
11 EPTR33B A055 F175 07:00 16:00 EPPT Y PJE
12 EPD53A GND A025 07:00 16:00 MIL Y
13 EPTR92 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
14 EPTR33A A055 F175 07:00 16:00 EPPT Y PJE
15 ATZ EPPTA GND A055 07:00 16:00 EPPT N PJE
16 ATZ EPPTB GND A055 07:00 16:00 EPPT N PJE
17 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
18 EPTS46 F095 F215 07:00 14:45 LKMI Y GLD
19 EPTR25 GND A050 07:00 19:00 EPBC N C152/CLN
20 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
21 EPTS43 F095 F225 07:00 14:45 LKMI Y GLD
22 EPTS42 F095 F225 07:00 14:45 LKMI Y GLD
23 EPTS45 F095 F185 07:00 14:45 LKMI Y GLD
24 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
26 EPTR10F GND A035 07:30 20:00 EPML N C152
27 EPTS41 F095 F165 07:00 14:45 LKMI Y GLD
28 EPTS40 F095 F125 07:00 14:45 LKMI Y GLD
29 EPTR10C GND A065 07:30 20:00 EPML Y PA28/CLN
30 EPTR10B GND A065 07:30 20:00 EPML Y PA34/CLN
31 EPTR10A GND F095 07:30 20:00 EPML Y M28/CLN
32 ATZ EPZR GND A065 08:00 15:00 EPZR N GLD
33 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
36 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
41 EPTR03B F095 F135 08:00 15:00 EPZR Y GLD/CLN
42 EPTR03A F095 F225 08:00 15:00 EPZR Y GLD/CLN
43 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
49 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
50 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
54 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
56 EPTR88 F105 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
57 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 EPR115 GND A023 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.A4622/20
59 EPTR87 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
60 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 ATZ EPSY GND A035 09:00 23:00 EPSY N F2TH/W
62 EPD31 GND A065 06:00 06:00 MIL Y
63 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 EPTR89 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
65 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPD33 GND A050 07:00 17:00 MIL Y
67 EPTR84 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
68 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
69 EPTR86 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
70 EPTR85 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
71 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 EPD29 GND F115 06:00 16:00 MIL Y
73 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
74 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
75 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
76 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
77 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
78 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
79 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4