Updated Airspace Use Plan - UUP

ALPHA - AVAILABLE CATEGORY 2 CDRS

No Designator Start point End Point Flight level block Availability time Remarks
from to from to
NIL

BRAVO - NON AVAILABLE ATS ROUTES, DCT AND CATEGORY 1 CDRS

No Designator Start point End Point Flight level block Closing time Remarks
from to from to
NIL

CHARLIE - TRA/TSA MANAGEABLE AREAS (AMA)

No Designator Flight level block Activation time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
1 EPD25A GND F190 07:00 13:00 DSO Y
2 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
3 EPD21 GND F130 06:00 06:00 DSO Y
4 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
5 EPTR94 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
6 EPD24 GND F115 06:00 06:00 DSO Y
7 EPTR91 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
8 EPTR90 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
9 EPTR93 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
10 EPD53A GND A025 07:00 17:00 DSO Y
11 EPD27 GND A065 07:00 14:00 DSO Y
12 EPTR92 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
13 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
14 EPTS46 F095 F215 07:00 15:00 LKMI Y GLD
15 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
16 EPTS43 F095 F225 07:00 15:00 LKMI Y GLD
17 EPTS42 F095 F225 07:00 15:00 LKMI Y GLD
18 EPTS45 F095 F185 07:00 15:00 LKMI Y GLD
19 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
20 EPTR70A A020 A045 06:00 07:00 EPCE Y CLN
21 EPTS41 F095 F165 07:00 15:00 LKMI Y GLD
22 EPTS40 F095 F125 07:00 15:00 LKMI Y GLD
23 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
24 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
28 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
30 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
31 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
32 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
33 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
36 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPTR70B A020 A035 06:00 07:00 EPCE Y CLN
38 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
41 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
42 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR88 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
46 EPR115 GND A023 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D6455/19
47 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPTR87 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
49 EPD31 GND F200 06:00 06:00 DSO Y
50 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPTR89 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
53 EPD33 GND A060 07:00 17:00 DSO Y
54 EPTR84 F105 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
55 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
56 EPTR86 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
57 EPTR85 F115 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
58 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 EPD29 GND F115 06:00 06:00 DSO Y
60 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
62 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
63 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
65 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA

DELTA - NON AMC-MANAGEABLE AREAS (NAM)

No Designator Flight level block Activation time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
NIL

ECHO - NON AVAILABLE SIDS AND STARS

No Designator Flight level block Closing time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
NIL

FOXTROT - ADDITIONAL INFORMATION

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4