Updated Airspace Use Plan - UUP

ALPHA - AVAILABLE CATEGORY 2 CDRS

No Designator Start point End Point Flight level block Availability time Remarks
from to from to
NIL

BRAVO - NON AVAILABLE ATS ROUTES, DCT AND CATEGORY 1 CDRS

No Designator Start point End Point Flight level block Closing time Remarks
from to from to
NIL

CHARLIE - TRA/TSA MANAGEABLE AREAS (AMA)

No Designator Flight level block Activation time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
1 ATZ EPPKA GND A016 07:00 23:59 EPPK N C172
2 ATZ EPPKB GND A065 07:00 18:00 EPPK N C172
3 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
4 EPTR94 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
5 EPD21 GND A065 06:00 06:00 DSO Y DYZ. SAP.
6 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
7 EPD24 GND F115 06:00 06:00 DSO Y
8 EPTR91 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
9 EPTR90 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
10 EPTR93 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
11 EPTR92 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
12 ATZ EPWK GND A055 06:30 17:00 EPWK N PJE
13 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
14 EPTR25 GND A050 04:00 06:00 EPBC N C172/CLN
15 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
16 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
17 EPTR64 GND F135 06:00 15:40 EPGY Y PJE
18 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
19 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
20 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
21 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
22 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
23 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
24 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPTS08G A065 F145 07:00 18:00 EPPK Y PJE
27 EPTS08F A065 F145 07:00 18:00 EPPK Y PJE
28 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
30 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
31 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
32 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
33 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
36 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPR155 GND A060 06:00 16:00 ZZZZ N NOT.5683/19
41 EPTR88 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
42 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTR87 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
44 ATZ EPSY GND A035 06:00 12:00 EPSY N F2TH/W
45 EPR115 GND A023 06:00 18:30 ZZZZ N NOT.
46 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 ATZ EPGL GND A035 06:00 16:00 EPGL N PJE
48 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
49 EPTR89 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
50 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPTR84 F105 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
52 EPTR60B A055 F145 06:30 17:00 EPWK Y PJE
53 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAVOAT/W
54 EPTR60A A055 F145 06:30 17:00 EPWK Y PJE
55 EPTR86 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
56 EPTR85 F115 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
57 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
60 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
62 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
63 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA

DELTA - NON AMC-MANAGEABLE AREAS (NAM)

No Designator Flight level block Activation time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
NIL

ECHO - NON AVAILABLE SIDS AND STARS

No Designator Flight level block Closing time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
NIL

FOXTROT - ADDITIONAL INFORMATION

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4