??usePlan.header.uup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 ATZ EPBK GND A055 06:00 19:00 EPBK N PJE
2 EPTR12 A065 F115 07:00 19:00 EPJG Y PJE
3 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
4 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
5 EPTR94 F175 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
6 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
7 EPD24 GND F115 06:00 06:00 MIL Y
8 EPTR91 F175 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
9 EPTR90 F175 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
10 EPTR93 F175 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
11 ATZ EPJG GND A065 07:00 19:00 EPJG N PJE
12 EPTR92 F175 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
13 EPD27 GND F095 06:00 06:00 MIL Y
14 EPTR371 GND A015 06:00 19:00 ZZZZ N SUP83/21
15 ATZ EPSK GND A055 08:00 20:00 EPSK N GLD
16 EPTS460 A055 F075 09:00 18:30 EPOM N SUP54/21/CLN
17 ATZ EPKB GND A015 06:00 19:30 EPKB N PJE
18 EPTR181D GND A035 07:00 18:00 ZZZZ N C150 DA20
19 EPTR181C GND A035 07:00 18:00 ZZZZ N C150 DA20
20 EPTR376 GND A015 06:00 19:00 ZZZZ N SUP83/21
21 EPTR375 GND A015 06:00 19:00 ZZZZ N SUP83/21
22 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
23 EPTR25 GND A050 06:00 20:00 EPBC N C152/CLN
24 EPTR25 GND A050 04:00 06:00 EPBC N C152/CLN
25 EPTR26B A035 F095 08:00 18:00 EPKM N GLD/CLN
26 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTR26A A035 F095 07:00 19:00 EPGL N C150 AAT3 GLD PJE/CLN
28 ATZ EPZA GND A055 09:00 20:00 EPZA N PJE
29 ATZ EPZR GND A065 08:00 17:00 EPZR N GLD
30 ATZ EPRG GND A055 08:00 19:00 EPRG N PJE
31 EPTR389 GND F095 09:00 20:00 ZZZZ N NOT.D2992/21/CLN
32 EPTR29 A055 F155 09:00 20:00 EPZA Y PJE
33 ATZ EPWSA GND A021 08:00 19:00 EPWS N GLD
34 ATZ EPWSB GND A055 08:00 19:00 EPWS N GLD
35 ATZ EPLR GND A025 07:00 18:30 EPLR N GLD
36 EPR146 GND A020 06:00 06:00 ZZZZ N SUP34/21
37 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
41 EPTR350 GND A055 06:00 20:00 EPLS N SUP84/21
42 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPTR88 F175 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
49 ATZ EPKR GND A055 07:00 19:00 EPKR N PJE
50 EPTR87 F175 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
51 ATZ EPSY GND A035 06:00 22:00 EPSY N F2TH/W
52 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 ATZ EPKP GND A023 06:00 19:00 EPKP N PJE
54 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTR89 F175 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
56 EPTR84 F115 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
57 ATZ EPKM GND A035 08:00 18:00 EPKM N GLD
58 EPTR86 F175 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
59 EPTR85 F115 F285 10:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
60 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPTS452 A035 A065 09:00 18:30 EPOM N SUP54/21/CLN
62 EPTS451 A035 A065 09:00 18:30 EPOM N SUP54/21/CLN
63 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 EPTS459 GND A065 09:00 18:30 EPOM N SUP54/21/CLN
65 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
67 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
68 EPTR08 A055 F135 08:00 19:00 EPRG Y PJE/CLN
69 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
70 EPTR07 A021 A055 08:00 19:00 EPWS Y GLD/CLN
71 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 EPTS454 A065 F085 09:00 18:30 EPOM N SUP54/21/CLN
73 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
74 EPTS453 A065 F085 09:00 18:30 EPOM N SUP54/21/CLN
75 EPD25A GND F190 06:00 13:00 MIL Y
76 EPTR59 A055 F145 06:00 19:00 EPBK Y PJE
77 EPTR55 A055 F155 07:00 20:00 EPNT Y PJE
78 ATZ EPNT GND A055 07:00 20:00 EPNT N PJE
79 EPTR57 A055 F165 07:00 19:00 EPKR Y PJE
80 EPTR33B A055 F155 06:00 19:00 EPPT Y C152
81 EPTR33A A055 F155 06:00 19:00 EPPT Y C152
82 EPTR174 GND F095 06:00 19:00 EPNT N PJE
83 EPTR170 GND A025 07:00 18:30 EPLR N PJE
84 ATZ EPWK GND A055 06:00 19:30 EPWK N PJE/C208/GLD
85 ATZ EPPTA GND A055 06:00 19:00 EPPT N C152
86 ATZ EPPTB GND A055 06:00 19:00 EPPT N C152
87 ATZ EPEL GND A055 06:00 20:00 EPEL N PJE
88 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
89 EPTR190 A055 F145 06:00 20:00 EPEL Y PJE/CLN
90 EPTR10F GND A035 06:00 21:00 EPML N C152
91 EPTR10C GND A065 06:00 21:00 EPML Y PA28,C152/CLN
92 EPTR10B GND A065 06:00 21:00 EPML Y PA34,PA28,C152/CLN
93 EPTR10A GND F095 06:00 21:00 EPML Y M28,S70,PA34/CLN
94 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
95 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
96 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
97 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
98 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
99 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
100 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
101 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
102 EPTR37 GND F145 07:00 20:00 EPPZ Y PJE
103 EPTR36 A055 F135 06:00 20:00 EPLS Y PJE
104 EPTR39 F095 F145 06:00 19:30 EPKB Y PJE
105 EPTR318 GND F145 07:00 19:30 ZZZZ Y SUP39/21/CLN
106 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
107 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
108 EPTR154 GND A020 10:00 06:00 ZZZZ N BSP/UAV
109 EPR108 GND A010 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.N2934/21
110 EPR107 GND A010 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.N2932/21
111 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y SUP24/21
112 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
113 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
114 EPD31 GND A065 06:00 06:00 MIL Y
115 ATZ EPGL GND A035 06:00 19:00 EPGL N C150 AAT3 PJE
116 ATZ EPGL GND A035 05:00 06:00 EPGL N C150 AAT3 PJE
117 EPR113 GND A020 06:00 16:00 ZZZZ N NOT.D3128/21
118 EPTR45 GND A020 07:00 20:00 EPNC N PJE
119 EPD33 GND A050 06:00 15:00 MIL Y
120 EPTR60B A055 F145 06:00 19:30 EPWK Y PJE/C208/GLD
121 EPTR60A A055 F145 06:00 19:30 EPWK Y PJE/C208/GLD
122 ATZ EPOM GND A055 07:00 19:00 EPOM N GLD
123 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
124 EPTR180C GND A025 07:00 18:00 ZZZZ N C150 DA20
125 EPTR323 GND F145 06:00 20:00 ZZZZ Y SUP41/21/CLN

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA SUP50/21 / RESTRICTIONSMAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO SUP 50/21.