??usePlan.header.uup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR99 F155 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
2 EPTR98 F155 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
3 EPTR12 A065 F115 07:00 18:00 EPJG Y PJE
4 EPTR95 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
5 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
6 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
7 EPTR94 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
8 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
9 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
10 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y D.S.
11 EPD24 GND F115 06:00 06:00 MIL Y
12 EPTR97 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
13 EPTR96 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
14 EPTR91 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
15 EPTR90 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
16 EPTR65A GND A030 15:30 23:00 EPJL N BSP/UAV/MIL
17 ATZ EPJG GND A065 07:00 18:00 EPJG N PJE
18 EPTR93 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
19 EPD27 GND F095 06:00 21:00 MIL Y
20 EPTR92 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
21 ATZ EPSK GND A055 08:00 17:00 EPSK N GLD
22 ATZ EPKB GND A015 06:00 17:30 EPKB N PJE
23 EPTR181D GND A045 07:00 16:00 ZZZZ N DA20/AO
24 EPTR181C GND A045 07:00 16:00 ZZZZ N DA20/AO
25 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTR25 GND A030 10:00 20:00 EPBC N C152/CLN
28 EPTR26A A035 A055 07:00 16:50 EPGL N PJE/CLN
29 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
30 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
31 ATZ EPZA GND A055 06:00 19:00 EPZA N PJE
32 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
33 EPTR385 F095 F195 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV SUP76/20
34 EPTR384 F095 F195 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV SUP76/20
35 EPTR383 F095 F195 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV SUP76/20
36 EPTR29 A055 F155 06:00 19:00 EPZA Y PJE
37 EPTR386 F095 F195 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV SUP76/20
38 ATZ EPLS GND A055 06:00 18:00 EPLS N PJE
39 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
41 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
42 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
49 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
50 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
54 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
56 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
57 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 ATZ EPKR GND A055 07:00 18:00 EPKR N PJE
60 EPTR88 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
61 EPTR87 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
62 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
63 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 ATZ EPKP GND A023 06:00 17:00 EPKP N PJE
65 ATZ EPKP GND A023 05:30 06:00 EPKP N PJE
66 EPTR89 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
67 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
68 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPTR84 F105 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
70 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
71 EPTR83 F095 F225 15:09 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
72 EPTR86 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
73 EPTR85 F115 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
74 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
75 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
76 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
77 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
78 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
79 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
80 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
81 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
82 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
83 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
84 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
85 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
86 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
87 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
88 EPTR09 A055 F155 07:00 17:00 EPOM Y PJE
89 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
90 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
91 ATZ EPPKA GND A016 08:00 17:00 EPPK N C152
92 EPTR55 A055 F155 06:00 20:00 EPNT Y PJE
93 ATZ EPNT GND A055 06:00 20:00 EPNT N PJE
94 EPTR57 A055 F165 07:00 18:00 EPKR Y PJE
95 EPD53B GND A025 06:00 18:00 MIL Y
96 EPTR33B A055 F155 06:00 20:00 EPPT Y PJE
97 EPD53A GND A025 06:00 18:00 MIL Y
98 EPTR33A A055 F155 06:00 20:00 EPPT Y PJE
99 EPTR174 GND F095 07:00 19:00 EPNT N PJE
100 ATZ EPPTA GND A055 06:00 20:00 EPPT N PJE
101 ATZ EPPTB GND A055 06:00 20:00 EPPT N PJE
102 ATZ EPEL GND A055 07:00 18:00 EPEL N PJE
103 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
104 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
105 EPTR190 A055 F145 07:00 18:00 EPEL Y PJE/CLN
106 EPTR10F GND A035 06:10 19:00 EPML N C152
107 EPTR10C GND A065 06:10 19:00 EPML Y C152/CLN
108 EPTR10B GND A065 06:10 19:00 EPML Y C152/CLN
109 EPTR10A GND F095 06:10 19:00 EPML Y PA34/CLN
110 EPTR10A GND A065 06:10 19:00 EPML Y PA34/CLN
111 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
112 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
113 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
114 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
115 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
116 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
117 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
118 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
119 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
120 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
121 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
122 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
123 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
124 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
125 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
126 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
127 EPTR37 GND F145 07:00 20:00 EPPZ Y PJE
128 EPTR36 A055 F135 06:00 18:00 EPLS Y PJE
129 EPTR39 F095 F145 06:00 17:30 EPKB Y PJE
130 EPTR318 GND F145 07:00 17:30 ZZZZ Y SUP80/20/CLN/W
131 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
132 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
133 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
134 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
135 EPTR393 GND A010 11:30 20:00 ZZZZ N NOT.D4305/20
136 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
137 EPTR398 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y SUP75/20/OAT
138 EPTR68A GND A065 06:00 18:00 EPCD Y C152
139 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
140 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
141 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
142 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
143 ATZ EPGL GND A035 07:00 16:50 EPGL N PJE
144 EPD31 GND F135 06:00 06:00 MIL Y
145 EPTR45 GND A020 07:00 17:00 EPNC N PJE
146 ATZ EPOM GND A055 07:00 17:00 EPOM N GLD
147 ATZ EPWT GND A035 07:00 17:00 EPWT N P06T
148 EPTR180E GND A025 06:00 22:00 ZZZZ N BSP/LAW
149 EPD29 GND F285 06:00 16:00 MIL Y
150 ATZ EPPG GND A065 06:00 17:00 EPPK N GLD
151 EPTR323 GND F145 06:00 20:00 ZZZZ Y SUP70/20/CLN

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS OF FLIGHTS DUE VACCINE DROPPINGS.