??usePlan.header.uup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 R128 GND A020 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1724/20
2 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
3 EPTR94 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
4 EPD21 GND F130 06:00 06:00 MIL Y
5 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
6 EPD24 GND F510 06:00 06:00 MIL Y
7 EPTR91 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
8 EPTR90 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
9 EPTR93 F145 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
10 EPTR92 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
11 EPD27 GND F085 06:00 06:00 MIL Y
12 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
13 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
14 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
15 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
16 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
17 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
18 EPTR149 GND A020 05:00 06:00 ZZZZ N DEFEUR20
19 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
20 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
21 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
22 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
23 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
24 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
25 EPMRT011 GND A010 19:30 02:30 EPLY N MI8/RMK G
26 EPTR23A A020 A055 07:00 06:00 EPLY N MI8
27 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
28 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
30 EPTR23E GND A055 07:00 06:00 EPLY N MI8
31 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
32 EPTR23D GND A055 07:00 06:00 EPLY N MI8
33 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR23C GND A055 07:00 06:00 EPLY N MI8
35 EPTR23B GND A055 07:00 06:00 EPLY N MI8
36 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
38 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
41 EPTR158 GND A045 06:00 18:00 EPNM N DA20/RMK F
42 EPTR158 GND A045 05:00 06:00 EPNM N DA20/RMK F
43 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y SUP21/20
46 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPTR88 F105 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
48 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
49 EPTR87 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
50 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPD31 GND F135 06:00 06:00 MIL Y
52 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR89 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
54 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTR84 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
56 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
57 EPTR86 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
58 EPTR85 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
59 EPD38 GND A045 06:00 06:00 MIL Y
60 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPTR180E GND A025 17:00 02:00 EPDE N BSP WOT
62 EPD29 GND F285 06:00 06:00 MIL Y
63 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
65 EPR117 GND A040 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1045/20
66 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
67 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
68 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
70 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA LOTY FOTOGRAMETRYCZNE LUB ZRZUT SZCZEPIONKI / THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS OF FLIGHTS DUE TO PHOTO FLIGHTS OR VACCINE DROPPINGS.
F.) CZESTOTLIWOSC/ FREQUENCY NOWE MIASTO RADIO126,705 MHZ
G.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH DO FL095 ZE WZGLEDU NA AIP POLSKA SUP42/20 / THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS OF FLIGHTS UP TO FL095 DUE TO AIP POLAND SUP42/20.