??usePlan.header.uup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
2 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
3 EPTS10B A035 F095 08:00 15:00 EPSN N SU22
4 EPTS10A GND F145 08:00 15:00 EPSN Y SU22
5 EPTS3F F095 F225 07:30 16:00 EPDE Y M346/CLN/W
6 EPMRT99 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
7 EPTS3E F095 F225 07:30 16:00 EPDE Y M346/CLN/W
8 EPTR494 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1359/23/W
9 EPTR493 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1359/23
10 EPTS3G A065 F115 07:30 16:00 EPDE Y M346/CLN
11 EPTR492 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1359/23
12 EPMRT96 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
13 EPTS3B F135 F225 07:30 16:00 EPDE Y M346/CLN/W
14 EPTR491 F235 F275 06:00 06:00 COP N NOT.D1358/23
15 EPMRT95 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
16 EPTS3A F135 F225 07:30 16:00 EPDE Y M346/CLN/W
17 EPTR490 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1358/23
18 EPMRT98 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
19 EPTS3D F095 F225 07:30 16:00 EPDE Y M346/CLN/W
20 EPMRT97 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
21 EPTS3C F135 F225 07:30 16:00 EPDE Y M346/CLN/W
22 EPTR26B A035 A065 08:00 16:00 EPKM N CLN
23 EPTR26A A035 F095 07:00 19:00 EPGL N PJE/CLN
24 EPMRT92 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
25 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
26 EPMRT91 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
27 EPMRT94 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
28 EPMRT93 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
29 EPMRT90 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
30 EPMRT89 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
31 EPMRT85 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
32 EPMRT87 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
33 EPMRT86 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
34 EPTR23A A020 A055 06:00 18:00 EPLY N MI8
35 EPR142 GND A019 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.G0277/23
36 ATZ EPLR GND A025 08:00 18:00 EPLR N GLD
37 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR11E F095 F245 08:00 11:00 EPKS Y F16/W
40 EPTR11E F095 F245 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
41 EPTR11E F095 F245 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
42 EPTR11E F095 F245 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
43 EPTR23E GND A055 06:00 18:00 EPLY N MI8
44 EPTR11D F095 F245 08:00 11:00 EPKS Y F16/W
45 EPTR11D F095 F245 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
46 EPTR11D F095 F245 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
47 EPTR11D F095 F245 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
48 EPTR23D GND A055 06:00 18:00 EPLY N MI8
49 EPTR11C F095 F245 08:00 11:00 EPKS Y F16/CLN/W
50 EPTR11C F095 F245 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23/CLN
51 EPTR11C F095 F245 12:00 15:00 EPKS Y F16/CLN/W
52 EPTR11C F095 F245 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23/CLN
53 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
54 EPTR23C GND A055 06:00 18:00 EPLY N MI8
55 EPTR11B GND F245 08:00 09:00 EPKS Y F16/W
56 EPTR11B F095 F245 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
57 EPTR11B F095 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
58 EPTR11B F095 F245 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
59 EPTR11B F095 F245 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
60 EPTR23B GND A055 06:00 18:00 EPLY N MI8
61 EPTR11A F135 F245 08:00 11:00 EPKS Y F16/W
62 EPTR11A F135 F245 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
63 EPTR11A F135 F245 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
64 EPTR11A F135 F245 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
65 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPTS1C A035 F355 12:00 00:00 EPMB Y MG29/W
67 EPTS1B A015 F355 12:00 00:00 EPMB Y MG29/W
68 EPTS1A F095 F355 12:00 00:00 EPMB Y MG29/W
69 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
70 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
71 EPTR479 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1355/23
72 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
73 EPTR478 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1355/23
74 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
75 EPTR477 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1355/23
76 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
77 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
78 EPTR24A A020 A055 07:00 13:30 EPTM Y W3
79 EPTR157A A020 A045 06:00 06:00 EPOK N AN28/CLN
80 EPTS26 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
81 ATZ EPKR GND A055 09:00 19:00 EPKR N PJE GLD
82 EPTS22 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
83 ATZ EPKM GND A035 08:00 16:00 EPKM N GLD
84 EPTR157B A020 A045 06:00 06:00 EPOK N AN28/CLN
85 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
86 EPTS2E A025 F195 08:00 13:00 COP Y
87 EPTS2D F095 F345 08:00 13:00 COP Y W
88 EPTS2D GND F405 08:00 09:00 EPKS Y F16/W
89 EPTS2D F095 F345 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
90 EPTS2D F095 F345 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
91 EPTS2F A025 F195 08:00 13:00 COP Y
92 EPTS2A F115 F285 08:00 13:00 COP Y W
93 EPTS2A F115 F285 08:00 11:00 EPKS Y F16/W
94 EPTS2A F115 F285 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
95 EPTS2C F115 F455 08:00 13:00 COP Y W
96 EPTS2C F115 F405 08:00 11:00 EPKS Y F16/W
97 EPTS2C F115 F405 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
98 EPTS2B F095 F455 08:00 13:00 COP Y W
99 EPTS2B GND F405 08:00 09:00 EPKS Y F16/W
100 EPTS2B F095 F405 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
101 EPTS2B F095 F405 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
102 EPD215 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1340/23
103 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
104 EPD214 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1339/23/W
105 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
106 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
107 EPTR489 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1357/23/UAV
108 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
109 EPTR488 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1356/23/UAV
110 EPD211 GND F195 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
111 EPD211 GND F195 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
112 EPTS29 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135/W
113 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
114 EPD210 GND F295 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
115 EPD210 GND F295 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
116 EPTS28 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135/W
117 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
118 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
119 EPD25A GND F200 06:00 13:00 MIL Y
120 EPTR59 GND A055 10:00 13:00 EPIR Y MI2
121 EPMRT149 GND A025 07:30 09:00 EPDE N M346
122 EPMRT149 GND A025 11:00 13:00 EPDE N M346
123 EPMRT149 GND A025 15:00 16:00 EPDE N M346
124 EPMRT148 GND A025 07:30 09:00 EPDE N M346
125 EPMRT148 GND A025 11:00 13:00 EPDE N M346
126 EPMRT148 GND A025 15:00 16:00 EPDE N M346
127 EPMRT147 GND A025 07:30 09:00 EPDE N M346
128 EPMRT147 GND A025 11:00 13:00 EPDE N M346
129 EPMRT147 GND A025 15:00 16:00 EPDE N M346
130 EPTR55 A055 F155 08:00 20:00 EPNT Y PJE
131 ATZ EPNT GND A055 08:00 23:59 EPNT N PJE
132 EPTR57 A055 F165 09:00 19:00 EPKR Y PJE
133 EPTR4P A020 F095 07:30 16:00 EPDE N M346
134 EPMRT60 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
135 EPD261 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1342/23
136 EPMRT55 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
137 EPMRT52 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
138 EPTR5E GND F125 07:30 22:00 EPRA Y M346 PZL130 M28
139 EPMRT51 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
140 EPTR5D GND F225 07:30 16:00 EPRA Y PZL130 M346
141 EPTR5D GND F125 16:00 22:00 EPRA Y M28
142 EPTS7E A055 F245 08:00 11:00 EPKS Y F16
143 EPTS7E A055 F245 12:00 15:00 EPKS Y F16
144 EPD260 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1341/23
145 EPMRT54 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
146 EPTR5G A020 A035 07:30 22:00 EPRA N M346 PZL130 M28
147 EPMRT53 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
148 EPTR5F GND F125 07:30 22:00 EPRA Y M346 PZL130 M28
149 EPTR5A GND F225 07:30 16:00 EPRA Y PZL130 M346
150 EPTR5A GND F125 16:00 22:00 EPRA Y M28
151 EPTS7B GND F245 08:00 09:00 EPKS Y F16
152 EPTS7B A035 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16
153 EPTS7B A035 F245 12:00 15:00 EPKS Y F16
154 EPTS7A GND F245 08:00 09:00 EPKS Y F16
155 EPTS7A A035 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16
156 EPTS7A A035 F245 12:00 15:00 EPKS Y F16
157 EPTR5C GND F225 07:30 16:00 EPRA Y PZL130 M346
158 EPTR5C GND F125 16:00 22:00 EPRA Y M28
159 EPTS7D A055 F195 08:00 11:00 EPKS Y F16
160 EPTS7D A055 F195 12:00 15:00 EPKS Y F16
161 EPTR5B GND F225 07:30 16:00 EPRA Y PZL130 M346
162 EPTR5B GND F125 16:00 22:00 EPRA Y M28
163 EPTS7C GND F245 08:00 09:00 EPKS Y F16
164 EPTS7C A035 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16
165 EPTS7C A035 F245 12:00 15:00 EPKS Y F16
166 EPMRT146 GND A025 07:30 09:00 EPDE N M346
167 EPMRT146 GND A025 11:00 13:00 EPDE N M346
168 EPMRT146 GND A025 15:00 16:00 EPDE N M346
169 EPMRT145 GND A025 07:30 09:00 EPDE N M346
170 EPMRT145 GND A025 11:00 13:00 EPDE N M346
171 EPMRT145 GND A025 15:00 16:00 EPDE N M346
172 EPMRT50 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
173 EPMRT45 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
174 EPMRT47 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
175 EPMRT42 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
176 EPMRT49 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
177 EPMRT48 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
178 EPTS12B A035 F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22/W
179 EPTS12A A009 F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22/W
180 EPTR31 GND A065 06:00 06:00 COP N
181 EPTS12C GND F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22/W
182 EPMRT34 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
183 EPMRT33 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
184 EPTR393 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23
185 EPMRT35 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
186 EPTR392 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/UAV
187 EPMRT30 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
188 EPTS5D A020 A065 07:30 16:00 EPDE N M346
189 EPTR391 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/UAV
190 EPTR390 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1350/23/UAV
191 EPMRT32 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
192 EPTS5F A035 F095 07:30 16:00 EPDE Y M346
193 EPMRT31 GND A018 08:00 11:00 EPKS N F16
194 EPMRT31 GND A018 12:00 15:00 EPKS N F16
195 EPTS5E A020 F095 07:30 16:00 EPDE N M346
196 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
197 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y OATC/SUP16/23
198 EPMRT37 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
199 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
200 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
201 EPD31 GND F135 06:00 06:00 MIL Y
202 EPD33 GND F080 06:00 15:00 MIL Y
203 EPD37 GND F245 08:00 16:00 CPL Y
204 EPD36 GND A060 06:00 14:30 MIL Y
205 ATZ EPOM GND A055 08:00 19:00 EPOM N GLD
206 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
207 EPTR4H GND F225 07:30 16:00 EPDE Y M346/W
208 EPTR4H GND A015 16:00 21:00 EPDE Y SW4 MI2
209 EPD29 GND A045 06:00 21:00 MIL Y
210 EPMRT22 GND A018 08:00 11:00 EPKS N F16
211 EPMRT22 GND A018 12:00 15:00 EPKS N F16
212 EPTR4G F095 F225 07:30 16:00 EPDE Y M346
213 EPMRT25 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
214 ATZ EPPG GND A065 07:00 19:00 EPPG N C152
215 EPTS6E F095 F405 08:00 08:30 EPKS Y F16/W
216 EPTR4D A035 F225 07:30 09:00 EPDE Y M346/W
217 EPTR4D A065 F225 09:00 16:00 EPDE Y M346/W
218 EPTS6D A055 F405 08:00 08:30 EPKS Y F16/W
219 EPTR4C A035 F225 07:30 09:00 EPDE Y M346/W
220 EPTR4C A065 F225 09:00 16:00 EPDE Y M346/W
221 EPMRT21 GND A018 08:00 11:00 EPKS N F16
222 EPMRT21 GND A018 12:00 15:00 EPKS N F16
223 EPTR4F GND F225 07:30 16:00 EPDE Y M346/W
224 EPTR4F GND A015 16:00 21:00 EPDE Y SW4 MI2
225 EPTS6F F095 F405 08:00 08:30 EPKS Y F16/W
226 EPTS6F F095 F285 08:30 11:00 EPKS Y F16/W
227 EPTS6F F095 F285 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
228 EPMRT20 GND A016 08:00 11:00 EPKS N F16
229 EPMRT20 GND A016 12:00 15:00 EPKS N F16
230 EPTR4E A035 F225 07:30 09:00 EPDE Y M346/W
231 EPTR4E A065 F225 09:00 16:00 EPDE Y M346/W
232 EPTS6A GND F405 08:00 08:30 EPKS Y F16/W
233 EPTS6A GND F285 08:30 09:00 EPKS Y F16/W
234 EPTS6A A065 F285 09:00 10:00 EPKS Y F16/W
235 EPTS6A F095 F285 10:00 11:00 EPKS Y F16/W
236 EPTS6A F095 F285 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
237 EPTS6C A035 F405 08:00 08:30 EPKS Y F16/W
238 EPTS6C A035 F285 08:30 09:00 EPKS Y F16/W
239 EPTS6C F095 F285 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
240 EPTS6C F095 F285 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
241 EPTR4B GND F225 07:30 16:00 EPDE Y M346/W
242 EPTR4B GND A015 16:00 21:00 EPDE Y SW4 MI2
243 EPTS6B GND F405 08:00 08:30 EPKS Y F16/W
244 EPTS6B GND F285 08:30 09:00 EPKS Y F16/W
245 EPTS6B A065 F285 09:00 10:00 EPKS Y F16/W
246 EPTS6B F095 F285 10:00 11:00 EPKS Y F16/W
247 EPTS6B F095 F285 12:00 15:00 EPKS Y F16/W
248 EPTR4A GND F095 07:30 16:00 EPDE N M346
249 EPTR4A GND A015 16:00 21:00 EPDE N SW4 MI2
250 EPMRT27 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
251 EPMRT26 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
252 EPMRT29 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
253 EPMRT28 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/W
254 EPR200 GND A035 06:00 06:00 MIL N NOT.D0266/23
255 EPTR9 A055 F155 08:00 19:00 EPOM Y PJE
256 EPTR99 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
257 EPTR98 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
258 EPTR95 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
259 EPTR94 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
260 EPD21 GND F130 06:00 06:00 MIL Y
261 EPTR97 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
262 EPD24 GND F180 06:00 06:00 MIL Y
263 EPTR182A GND A020 07:30 21:00 EPDE N M346 MI2 SW4
264 EPTR96 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
265 EPD27 GND F140 06:00 15:00 MIL Y
266 EPTR181B GND A045 06:00 15:00 MIL N C150 DA20/LAW
267 EPTR181B GND A045 15:00 21:00 EPDE N SW4 MI2 C150 DA20
268 EPTR181B GND A045 03:00 06:00 MIL N C150 DA20/LAW
269 EPTR181A GND A045 06:00 15:00 MIL N C150 DA20/LAW
270 EPTR181A GND A045 15:00 21:00 EPDE N SW4 MI2 C150 DA20
271 EPTR181A GND A045 03:00 06:00 MIL N C150 DA20/LAW
272 EPTR181D GND A045 06:00 15:00 MIL N C150 DA20/LAW
273 EPTR181D GND A045 15:00 21:00 EPDE N SW4 MI2 C150 DA20
274 EPTR181D GND A045 03:00 06:00 MIL N C150 DA20/LAW
275 EPTR181C GND A045 06:00 15:00 MIL N C150 DA20/LAW
276 EPTR181C GND A045 15:00 21:00 EPDE N SW4 MI2 C150 DA20
277 EPTR181C GND A045 03:00 06:00 MIL N C150 DA20/LAW
278 EPTR411 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D2150/BSP/UAV
279 EPMRT100 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
280 EPTR7 A021 A055 07:00 19:30 EPWS Y GLD/CLN
281 EPMRT17 GND A018 08:00 11:00 EPKS N F16
282 EPMRT17 GND A018 12:00 15:00 EPKS N F16
283 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
284 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
285 EPD11 GND F245 08:00 15:00 EPSN Y
286 EPTR182B GND A020 07:30 21:00 EPDE N M346 MI2 SW4
287 ATZ EPWSA GND A021 07:00 19:30 EPWS N GLD
288 ATZ EPWSB GND A055 07:00 19:30 EPWS N GLD
289 EPTR79 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
290 EPTR51A F095 F375 07:30 09:00 EPSN N OATC/SU22/W
291 EPTR51A F095 F375 15:30 17:00 EPSN N OATC/SU22/W
292 EPTR87 F175 F285 01:55 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
293 EPTR649 F145 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/D1362/23
294 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
295 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
296 EPTR84 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
297 EPTR83 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
298 EPTR86 F175 F285 01:55 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
299 EPTR85 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
300 EPTR641 A035 F105 06:00 06:00 EPMM N OATC/SUP39/23
301 EPTR640 F095 F145 06:00 06:00 EPMM N OATC/SUP39/23
302 EPTR69C GND F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22/W
303 EPTR69B GND F245 08:00 13:00 EPSN Y SU22/W
304 EPTR69B A035 F245 13:00 15:00 EPSN Y SU22/W
305 EPTR69A A035 F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22/W
306 EPTS428 F215 F295 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
307 EPTS428 F215 F295 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
308 EPTR21C GND A055 13:00 22:30 EPDA N MI14/W
309 EPTR69F F095 F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22/W
310 EPTR21B GND A055 13:00 22:30 EPDA N MI14/W
311 EPTR33B A055 F155 10:00 22:00 MIL Y PJE
312 EPD53B GND F660 08:00 16:00 MIL Y
313 EPTR21A A018 A055 13:00 22:30 EPDA N MI14/W
314 EPTR69E GND F245 08:00 16:00 CPL Y CLN/W
315 EPTR69E GND F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22/CLN/W
316 EPTR33A A055 F155 10:00 22:00 MIL Y PJE
317 EPD53A GND F660 06:00 23:59 MIL Y
318 EPTR69D GND F245 08:00 16:00 CPL Y /W
319 EPTR69D GND F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22/W
320 EPTR459 F155 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1354/23
321 EPTS427 F145 F195 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
322 EPTS427 F145 F195 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
323 EPTR458 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1353/23
324 EPTS426 GND F295 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
325 EPTS426 GND F295 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
326 ATZ EPPTA GND A055 10:00 22:00 EPPT N PJE
327 EPTS547 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
328 EPTR457 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1352/23/W
329 EPTS425 GND F295 08:00 11:30 MJDOP Y SUP54/23
330 EPTS425 GND F295 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
331 ATZ EPPTB GND A055 10:00 22:00 EPPT N PJE
332 EPTS424 F215 F295 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
333 EPTS424 F215 F295 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
334 EPTS545 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
335 EPTS423 GND F195 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
336 EPTS423 GND F195 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
337 EPTS422 A025 F295 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
338 EPTS422 A025 F295 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
339 EPTS421 GND F095 08:00 10:30 MJDOP N SUP54/23
340 EPTS421 GND F095 13:30 15:30 MJDOP N SUP54/23
341 EPTS542 F255 F365 06:00 06:00 COP N SUP43/23
342 EPTS420 F215 F295 08:00 10:30 MJDOP Y SUP54/23
343 EPTS420 F215 F295 13:30 15:30 MJDOP Y SUP54/23
344 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
345 EPTR22E GND A012 06:00 21:30 EPIR N MI2
346 EPTR22D GND A045 06:00 21:30 EPIR N MI2
347 EPTR22C GND A045 06:00 21:30 EPIR N MI2
348 EPTR10A GND F095 06:00 20:00 EPML Y PA34 C152/CLN
349 EPTR22B GND A012 06:00 21:30 EPIR N MI2
350 EPTR22A A020 A045 06:00 21:30 EPIR Y MI2
351 EPTS551 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
352 EPTS550 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
353 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
354 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
355 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
356 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
357 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
358 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
359 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPAW
360 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
361 EPTS552 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
362 EPR105 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1344/23
363 EPR104 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1343/23
364 EPD51B GND F095 06:00 16:00 MIL Y
365 EPD51A GND F095 06:00 16:00 MIL Y
366 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
367 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
368 EPTR316 F095 F155 06:00 06:00 EPPW N OATC/NOT.D1349/23/W
369 EPTR313 GND A065 06:00 22:00 EPTM N SUP51/23
370 EPTR68A GND A065 06:00 23:00 EPCD Y C152 AT3
371 ATZ EPGL GND A035 06:00 19:00 EPGL N PJE
372 ATZ EPGL GND A035 05:00 06:00 EPGL N PJE
373 EPTR180E GND A025 06:00 02:00 MIL N BSP/UAV/LAW
374 EPTR180D GND A025 15:00 21:00 EPDE N SW4 MI2
375 EPTR180A GND A025 15:00 21:00 EPDE N SW4 MI2
376 EPTR180C GND A025 15:00 21:00 EPDE N SW4 MI2
377 EPTR180B GND A025 15:00 21:00 EPDE N SW4 MI2

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNNAMEND AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1-9 PUNKT 2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1-9 POINT 2