??usePlan.header.uup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPR200 GND A035 06:00 06:00 MIL N NOT.D3874/24
2 EPTR99 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
3 EPTR98 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
4 EPTR95 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
5 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
6 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
7 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
8 EPD24 GND F410 06:00 06:00 MIL Y
9 EPTR97 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
10 EPTR96 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
11 ATZ EPBA GND A065 08:00 18:00 EPBA N GLD
12 EPR161 GND A035 06:00 06:00 MIL N NOT.D2568/24
13 ATZ EPBY GND A055 10:30 16:30 EPBY N
14 EPTR7 A021 A055 08:00 21:00 EPWS Y GLD/CLN
15 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
16 EPTR25 GND A050 06:00 20:00 ZZZZ N AW/CLN
17 EPTR26A A035 A055 08:00 19:00 EPGL N GLD PJE/CLN
18 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
19 ATZ EPZA GND A055 07:10 20:00 EPZA N PJE
20 ATZ EPZR GND A065 07:00 18:00 EPZR N GLD
21 EPTR29 A055 F155 07:10 20:00 EPZA Y PJE
22 ATZ EPWSA GND A021 08:00 21:00 EPWS N GLD
23 ATZ EPWSB GND A055 08:00 21:00 EPWS N GLD
24 ATZ EPLS GND A055 10:15 19:00 EPLS N PJE
25 EPTR79 F195 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
26 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
28 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
30 EPTS1C F095 F315 13:10 15:00 COP N TANGO
31 EPTS1B F095 F315 13:10 15:00 COP N TANGO
32 EPTS1A F095 F315 13:10 15:00 COP N TANGO
33 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 ATZ EPGLA GND A055 06:00 23:00 EPGL N C150 GLD PJE
35 ATZ EPGLA GND A055 04:00 06:00 EPGL N C150 GLD PJE
36 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 ATZ EPGLB GND A035 06:00 23:00 EPGL N C150 GLD PJE
38 ATZ EPGLB GND A035 04:00 06:00 EPGL N C150 GLD PJE
39 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR479 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
41 EPTR479 F490 F550 11:28 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
42 EPTR478 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
43 EPTR478 F490 F550 11:28 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
44 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR356 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N SUP64/24/W
46 EPTR477 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
47 EPTR477 F490 F550 11:28 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
48 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
49 EPTR355 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N SUP64/24/W
50 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPTS26 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
52 ATZ EPKR GND A055 06:00 19:00 EPKR N GLD PJE
53 ATZ EPSY GND A055 13:30 18:00 EPSY N
54 ATZ EPKP GND A023 06:30 19:00 ZZZZ N PJE
55 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
56 EPTS22 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
57 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 EPTR84 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
59 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
60 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPD215 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
62 EPD214 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
63 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
65 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
67 EPTS29 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
68 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPTR641 A035 F105 06:00 06:00 EPMM N OATC/SUP64/24
70 EPTS28 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
71 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 EPTR640 F095 F145 06:00 06:00 EPMM N OATC/SUP64/24
73 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
74 EPTR59 GND A055 06:00 18:00 EPIR Y MI2
75 EPD25A GND F200 06:00 14:00 MIL Y
76 EPTR58 GND A065 08:00 20:00 EPPB N PJE
77 EPTR55 A055 F155 06:00 20:00 EPNT Y PJE
78 ATZ EPNT GND A055 06:00 20:00 EPNT N PJE
79 EPTR57 A055 F165 06:00 19:00 EPKR Y PJE
80 EPTR735 F145 F185 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24/BSP/UAV
81 EPTR33B A055 F175 06:00 20:00 EPPT Y PJE
82 EPTR33B A055 F155 06:00 20:00 EPPT Y PJE
83 EPD53A GND A030 06:00 20:00 MIL Y
84 EPTR33A A055 F175 06:00 20:00 EPPT Y PJE
85 EPTR33A A055 F155 06:00 20:00 EPPT Y PJE
86 EPTR693 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
87 EPD261 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
88 EPTR692 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
89 EPTR691 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
90 EPTR690 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
91 EPD260 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
92 EPTR734 F145 F185 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24/BSP/UAV
93 ATZ EPPTA GND A055 06:00 20:00 EPPT N PJE
94 EPTR733 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
95 EPTS547 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP45/24
96 ATZ EPPTB GND A055 06:00 20:00 EPPT N PJE
97 EPTR732 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
98 EPTR457 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24/W
99 EPTR731 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
100 EPTS545 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP45/24
101 EPTS542 F255 F365 06:00 06:00 COP N SUP45/24
102 EPTR694 F145 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
103 ATZ EPEL GND A055 13:00 19:30 EPEL N PJE
104 ATZ EPMR GND A021 10:00 16:00 EPMR N
105 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
106 EPTR190 A055 F145 13:00 19:30 EPEL Y PJE/CLN/W
107 EPTR10A GND F095 06:30 20:00 EPML Y PA34 C152/CLN
108 EPTR10A GND A065 06:30 20:00 EPML Y PA34 C152/CLN
109 EPTS551 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP45/24
110 EPTS550 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP45/24
111 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
112 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
113 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
114 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
115 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
116 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
117 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
118 EPTS552 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP45/24
119 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
120 EPTR36 A055 F135 10:15 19:00 EPLS Y PJE
121 EPTR31 GND A065 06:00 06:00 COP N
122 EPD45 GND F080 07:30 20:00 6BPD Y PJE
123 EPTR30 GND F095 11:00 19:00 EPLU N PJE
124 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
125 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
126 EPTR671 F145 F185 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24/BSP/UAV
127 EPTR670 F095 F185 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24/BSP/UAV
128 EPTR316 F095 F155 06:00 06:00 EPPW N OATC/SUP60/24/BSP/UAV
129 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y OATC/SUP59/24
130 EPTR399 F095 F125 06:29 06:00 OAT Y OATC/SUP59/24
131 EPTR673 F145 F185 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24/BSP/UAV
132 EPTR672 F145 F185 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24/BSP/UAV
133 EPR112 GND A045 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D4311/24
134 EPTR68A GND A065 07:00 20:00 EPCD Y C152 AT3
135 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
136 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
137 EPD31 GND F135 06:00 06:00 MIL Y
138 EPTR45 GND A020 08:05 19:30 EPNC N PJE
139 EPD33 GND F080 06:00 15:00 MIL Y
140 EPTR42 GND F145 12:00 20:00 ZZZZ Y PJE C208
141 EPTR41 GND F145 10:00 19:30 EPDB Y PJE/W
142 ATZ EPOM GND A055 07:00 19:00 EPOM N GLD
143 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
144 EPD29 GND F115 06:00 19:00 MIL Y
145 ATZ EPPG GND A065 10:00 19:30 EPPG N GLD C172
146 ATZ EPPG GND A065 03:00 06:00 EPPG N GLD C172
147 EPTR689 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
148 EPTR688 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
149 EPTR687 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24
150 EPTR686 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24/W
151 EPTR685 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP43/24/W

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1 PUNKT 9.2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1 POINT 9.2
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA SKOKI SPADOCHRONOWE W AREA BEDNARY(007)/ RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO PARACHUTE JUMPING IN AREA BEDNARY(007)
F.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA MIEDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO INTERNATIONAL POLISH GLIDING CHAMPIONSHIPS / SUP58/24