??usePlan.header.uup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR99 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
2 EPTR98 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
3 EPTR95 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
4 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
5 EPTR94 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
6 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
7 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
8 EPTR97 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
9 EPD24 GND F180 06:00 06:00 MIL Y
10 EPTR96 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
11 EPTR494 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D3862/22
12 EPTR493 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D3862/22
13 EPTR492 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D3862/22
14 EPTR181B GND A045 03:00 06:00 ZZZZ N DA20/LAW
15 EPTR491 F235 F275 06:00 06:00 COP N NOT.D3761/22
16 EPTR181A GND A045 03:00 06:00 ZZZZ N DA20/LAW
17 EPTR490 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D3761/22
18 EPTR181D GND A045 03:00 06:00 ZZZZ N DA20/LAW
19 EPTR181C GND A045 03:00 06:00 ZZZZ N DA20/LAW
20 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
21 EPTR25 GND A050 04:00 06:00 EPBC N C152/CLN
22 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
23 ATZ EPRG GND A055 07:00 19:30 EPRG N PJE
24 EPTR547 F195 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D3766/22
25 EPTR545 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D3765/22
26 EPTR543 GND A065 06:00 06:00 COP N NOT.D3808/22
27 EPTR542 F255 F365 06:00 06:00 COP N NOT.D3764/22
28 ATZ EPWSA GND A021 07:00 19:30 EPWS N GLD
29 ATZ EPWSB GND A055 07:00 19:30 EPWS N GLD
30 EPR148 GND F660 06:00 06:00 COP N NOT.E1997/22
31 EPTR79 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
32 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
33 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
36 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR479 F455 F660 06:00 06:00 OAT N NOT.D3582/22/OAT
40 EPTR478 F455 F660 06:00 06:00 OAT N NOT.D3582/22/OAT
41 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
42 EPTR477 F455 F660 06:00 06:00 OAT N NOT.D3582/22/OAT/W
43 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTS26 F205 F275 08:00 10:00 COP Y KC135
46 EPTS26 F235 F275 09:20 06:00 COP Y KC135
47 ATZ EPKR GND A055 08:00 18:00 EPKR N PJE
48 EPTR87 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
49 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
50 ATZ EPKP GND A023 08:00 19:30 EPKP N PJE
51 EPTR02 GND A060 06:00 19:00 EPPI N GLD
52 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR84 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
54 EPTR83 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
55 EPTR86 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
56 EPTR85 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
57 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 EPTS451 A035 A065 09:00 17:00 EPOM N SUP86,66/22/CLN
59 EPD215 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D3584/22
60 EPD214 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D3583/22
61 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
62 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
63 EPTR127 GND A050 07:15 18:00 ZZSG N RPA/W
64 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
65 EPTR126 GND A048 07:15 18:00 ZZSG N RPA/W
66 EPTR489 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D3592/22/UAV/OAT
67 EPTR08 A055 F135 07:00 19:30 EPRG Y PJE/CLN
68 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPTR488 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D3591/22/UAV/OAT
70 EPTR07 A021 A055 07:00 19:30 EPWS Y GLD/CLN
71 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 EPTS28 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
73 EPTS28 F205 F245 08:00 10:00 COP Y KC135
74 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
75 EPTS453 A065 F085 09:00 17:00 EPOM N SUP86,66/22/CLN
76 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
77 EPR244 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3478/22
78 EPR243 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3477/22
79 EPR242 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3476/22
80 EPR241 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3475/22
81 EPTR55 A055 F155 07:00 20:00 EPNT Y PJE
82 ATZ EPNT GND A055 07:00 20:00 EPNT N PJE
83 EPR245 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3479/22
84 EPR240 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3474/22
85 EPD261 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D3586/22
86 EPTR174 GND F095 06:00 19:00 ZZZZ N PJE
87 EPD260 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D3585/22
88 ATZ EPWK GND A055 06:00 19:30 EPWK N PJE
89 EPTR459 F155 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D3590/22/OAT
90 EPTR458 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D3589/22/OAT
91 EPTR457 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D3588/22/OAT/W
92 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
93 EPTR10A GND A065 06:30 19:00 EPML Y PA34 C152/CLN
94 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
95 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
96 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
97 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
98 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
99 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
100 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
101 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
102 EPR222 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.A1991/22
103 EPTR37 GND F145 07:00 20:00 EPPZ Y PJE
104 EPR188 GND A020 08:30 13:00 ZZZZ N NOT.A2536/22
105 EPR221 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3438/22
106 EPR187 GND A022 07:00 10:00 ZZZZ N NOT.A2533/22
107 EPR220 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3437/22
108 EPR105 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3601/22
109 EPR226 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3441/22
110 EPR104 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3613/22
111 EPR225 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3440/22
112 EPR224 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3439/22
113 EPR223 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.A1992/22
114 EPNPZ3 F225 F315 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3271/22
115 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
116 EPNPZ4 F195 F315 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3271/22
117 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
118 EPNPZ2 F225 F315 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3271/22
119 EPTR550 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D3767/22
120 EPTR393 F145 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D3580/22/UAV/OAT/W
121 EPTR392 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D3580/22/UAV/OAT
122 EPTR391 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D3580/22/UAV/OAT
123 EPTR390 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D3593/22/UAV/OAT
124 EPR229 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3445/22
125 EPR228 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3444/22
126 EPR227 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3442/22
127 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y SUP28/22/OAT
128 EPTR552 F195 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D3849/22
129 EPTR551 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D3768/22
130 EPR112 GND A045 19:00 06:00 ZZZZ N NOT.D4434/22
131 EPR233 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3448/22
132 EPR232 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3447/22
133 EPR231 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3443/22
134 EPR230 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3446/22
135 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
136 EPR237 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3471/22
137 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
138 EPR236 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3470/22
139 EPR235 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3469/22
140 EPD31 GND F135 06:00 06:00 MIL Y
141 ATZ EPGL GND A035 06:00 01:00 EPGL N PJE
142 ATZ EPGL GND A035 05:00 06:00 EPGL N PJE
143 EPTR449 F145 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D3581/22/OAT
144 EPTR45 GND A020 08:00 18:30 EPNC N PJE
145 EPR234 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3449/22
146 EPTR60B A055 F155 06:00 19:30 EPWK Y PJE
147 EPTR60A A055 F155 06:00 19:30 EPWK Y PJE
148 ATZ EPOM GND A055 08:00 19:00 EPOM N GLD
149 EPD29 GND F285 06:00 06:00 MIL Y
150 ATZ EPPG GND A065 06:00 18:30 EPPG N GLD
151 ATZ EPPG GND A065 04:00 06:00 EPPG N GLD
152 EPR239 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3473/22
153 EPR238 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D3472/22

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNNAMEND AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1-9 PUNKT 2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1-9 POINT 2
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA MIEDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO INTERNATIONAL GLIDING COMPETITION - - SUP66/22, SUP86/22