??usePlan.header.uup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR99 F155 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
2 EPTR98 F155 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
3 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
4 EPTR94 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
5 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
6 EPD21 GND F130 06:00 06:00 MIL Y
7 EPD24 GND F510 06:00 06:00 MIL Y
8 EPTR91 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
9 EPTR90 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
10 EPTR93 F145 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
11 EPTR92 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
12 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
13 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
14 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
15 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
16 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
17 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
18 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
19 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
20 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
21 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
22 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
23 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
24 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
28 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
30 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
31 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
32 EPTR316 F095 F155 06:00 06:00 OAT N SUP22/21/BSP/UAV/OAT
33 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
36 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y NOT.D0408/21
37 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPR155 GND A021 16:00 06:00 ZZZZ N NOT.D0983/21
40 EPTR157A A020 A045 07:00 06:00 EPOK N AN28/CLN
41 EPTR88 F105 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
42 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTR87 F215 F225 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
44 EPTR87 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
45 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPD31 GND A065 06:00 06:00 MIL Y
48 EPTR89 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
49 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
50 EPTR84 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
51 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
52 EPTR86 F215 F225 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
53 EPTR86 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
54 EPTR85 F215 F225 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
55 EPTR85 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
56 EPTR157B A020 A045 07:00 06:00 EPOK N AN28/CLN
57 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
58 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 EPD29 GND F285 06:00 06:00 MIL Y
60 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
62 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
63 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
65 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4