Updated Airspace Use Plan - UUP

ALPHA - AVAILABLE CATEGORY 2 CDRS

No Designator Start point End Point Flight level block Availability time Remarks
from to from to
NIL

BRAVO - NON AVAILABLE ATS ROUTES, DCT AND CATEGORY 1 CDRS

No Designator Start point End Point Flight level block Closing time Remarks
from to from to
NIL

CHARLIE - TRA/TSA MANAGEABLE AREAS (AMA)

No Designator Flight level block Activation time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
1 EPTRA114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
2 EPEA44 GND A020 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1814/19
3 EPTRA116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
4 EPEA42 GND A010 06:00 06:00 ZZZZ N SUP26/19
5 EPTRA117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
6 EPTRA110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
7 EPTRA111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
8 EPTRA113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
9 EPD21 GND A065 06:00 06:00 DSO Y
10 EPD24 GND F100 06:00 06:00 DSO Y
11 EPTRA109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
12 EPEA48 GND A020 06:00 06:00 ZZZZ N SUP27/19
13 EPD27 GND A050 06:00 13:00 DSO Y
14 EPEA256 GND A035 06:00 06:00 EPDE N VFR SUP32/19
15 EPTRA112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
16 EPEA253 GND A020 06:00 06:00 EPTM N VFR SUP32/19
17 EPEA254 GND A018 06:00 06:00 EPPR N VFR SUP32/19
18 EPEA255 GND A035 07:00 06:00 EPSN N VFR SUP32/19
19 EPTRA120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
20 EPTRA120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
21 EPEA250 GND A035 06:00 06:00 EPCE N VFR SUP32/19
22 EPTRA112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
23 EPEA251 GND A015 06:00 06:00 EPIR N VFR SUP32/19
24 EPTRA107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPTRA108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPTRA125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTRA87 F215 F225 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
28 EPTRA126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTRA86 F215 F225 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
30 EPEA96 GND A015 06:00 06:00 ZZZZ N SUP32/19
31 EPTRA127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
32 EPTRA85 F105 F225 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
33 EPTRA128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTRA84 F105 F115 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
35 EPTRA121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
36 EPTRA83 F095 F115 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
37 EPTRA122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTRA123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTRA124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPEA249 GND A035 07:00 05:00 EPDA N VFR SUP32/19
41 EPEA13 GND A023 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.A1612/19
42 EPTRA88 F215 F225 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
43 EPEA245 GND A035 06:00 06:00 EPLK N VFR SUP32/19
44 EPEA246 GND A035 06:00 06:00 EPMB N VFR SUP32/19
45 EPEA247 GND A035 06:00 06:00 EPMM N VFR SUP32/19
46 EPEA248 GND A035 06:00 06:00 EPMI N VFR SUP32/19
47 EPTRA115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPEA243 GND A035 13:00 05:00 EPLY N VFR SUP32/19
49 EPTRA115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
50 EPTRA118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPTRA119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPEA110 GND A020 06:00 06:00 ZZZZ N SUP23/19
53 EPEA111 GND A007 06:00 06:00 ZZZZ N SUP28/19
54 EPTRA130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTRA130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
56 EPTRA103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
57 EPEA33 GND A020 06:00 06:00 ZZZZ N SUP31/19
58 EPTRA104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 EPTRA105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
60 EPTRA106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPTRA100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
62 EPD31 GND F180 06:00 06:00 DSO Y
63 EPTRA101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 EPTRA102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
65 EPEA38 GND A065 06:00 06:00 ZZZZ N SUP25/19
66 EPTRA25 GND A050 04:00 06:00 EPBC N C172/CLN
67 EPTRA129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
68 EPTRA129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPTRA109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA

DELTA - NON AMC-MANAGEABLE AREAS (NAM)

No Designator Flight level block Activation time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
NIL

ECHO - NON AVAILABLE SIDS AND STARS

No Designator Flight level block Closing time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
NIL

FOXTROT - ADDITIONAL INFORMATION

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) U.ASM3 - WARUNKOWA ZGODA WYMAGA UZGODNIEN Z ASM3 W DNIU WYKONYWANIA LOTOW / CONDITIONAL PERMISSION REQUIRED COORDINATION WITH ASM3 ON THE DAY OF OPERATIONS.
D.) U.ASM3/W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO / U.ASM3/W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
E.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4