??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 ATZ EPGL GND A035 07:00 15:00 EPGL N PJE
2 ATZ EPKP GND A023 08:00 16:00 ZZZZ N PJE
3 ATZ EPOM GND A055 09:00 17:00 EPOM N GLD
4 ATZ EPPG GND A065 08:00 17:00 EPPG N
5 ATZ EPPTA GND A055 08:00 12:00 EPPT N
6 ATZ EPPTB GND A055 08:00 12:00 EPPT N
7 ATZ EPSY GND A035 06:00 10:00 EPSY N F2TH
8 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
9 EPD214 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1339/23
10 EPD215 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1340/23
11 EPD24 GND F180 06:00 06:00 MIL Y
12 EPD25A GND F200 06:00 23:00 MIL Y
13 EPD26 GND F120 06:00 06:00 MIL Y
14 EPD260 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1341/23
15 EPD261 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1342/23
16 EPD31 GND A065 06:00 06:00 MIL Y
17 EPD33 GND F080 07:00 20:00 MIL Y
18 EPD36 GND A060 08:00 10:00 MIL Y
19 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
20 EPR104 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1343/23
21 EPR105 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1344/23
22 EPR142 GND A019 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.G0264/23
23 EPR148 GND F195 06:00 06:00 COP N NOT.E0763/23
24 EPR200 GND A035 06:00 06:00 MIL N NOT.D0266/23
25 EPR220 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
26 EPR221 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
27 EPR222 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
28 EPR223 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
29 EPR224 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
30 EPR225 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
31 EPR226 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
32 EPR227 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
33 EPR228 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
34 EPR229 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
35 EPR230 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
36 EPR231 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
37 EPR232 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
38 EPR233 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
39 EPR234 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
40 EPR235 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
41 EPR236 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
42 EPR237 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
43 EPR238 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
44 EPR239 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
45 EPR240 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
46 EPR241 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
47 EPR242 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
48 EPR243 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
49 EPR244 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
50 EPR245 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
51 EPR276 GND F095 06:00 06:00 COP N NOT.D1346/23
52 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
53 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
54 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
55 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
56 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
57 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
60 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
62 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
63 EPTR10A GND F095 06:30 20:00 EPML Y PA34 C152
64 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
65 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
67 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
68 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
70 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
71 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
73 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
74 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
75 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
76 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
77 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
78 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
79 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
80 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
81 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
82 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
83 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
84 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
85 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
86 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
87 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
88 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
89 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
90 EPTR180C GND A025 06:30 19:00 ZZZZ N C150 DA20/AO
91 EPTR181C GND A035 06:30 19:00 ZZZZ N C150 DA20/AO
92 EPTR181D GND A035 06:30 19:00 ZZZZ N C150 DA20/AO
93 EPTR25 GND A050 07:00 19:00 EPBC N C172/CLN
94 EPTR26A A035 F095 08:00 16:50 EPGL N PJE/CLN
95 EPTR390 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1350/23/UAV
96 EPTR391 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/UAV
97 EPTR392 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/UAV
98 EPTR393 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/W
99 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y OATC/SUP16/23
100 EPTR411 F095 F245 06:00 06:00 MIL N OATC/NOT.D0412/BSP/UAV
101 EPTR457 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1352/23/W
102 EPTR458 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1353/23
103 EPTR459 F155 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1354/23
104 EPTR477 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1355/23
105 EPTR478 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1355/23
106 EPTR479 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1355/23
107 EPTR488 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1356/23/UAV
108 EPTR489 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1357/23/UAV
109 EPTR490 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1358/23
110 EPTR491 F235 F275 06:00 06:00 COP N NOT.D1358/23
111 EPTR492 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1359/23
112 EPTR493 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1359/23
113 EPTR494 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1359/23
114 EPTR542 F255 F365 06:00 06:00 COP N NOT.D1332/23
115 EPTR543 GND A065 06:00 06:00 COP N NOT.D1360/23
116 EPTR545 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1333/23
117 EPTR547 F195 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1334/23
118 EPTR550 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1336/23
119 EPTR551 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1337/23
120 EPTR552 F195 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1338/23
121 EPTR59 GND A055 06:00 06:00 EPIR Y MI2
122 EPTR640 F095 F145 06:00 06:00 EPMM N OATC/NOT.D0195/23
123 EPTR641 A035 F105 06:00 06:00 EPMM N NOT.D0954/23
124 EPTR649 F145 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/W
125 EPTR68A GND A065 06:00 23:00 EPCD Y C152
126 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
127 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
128 EPTR79 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
129 EPTR83 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
130 EPTR84 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
131 EPTR85 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
132 EPTR86 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
133 EPTR87 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
134 EPTR94 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
135 EPTR95 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
136 EPTR96 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
137 EPTR97 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
138 EPTR98 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
139 EPTR99 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
140 EPTS01A F095 F660 09:30 11:30 COP Y /W
141 EPTS01B A035 F660 09:30 11:30 COP Y /W
142 EPTS01C A035 F660 09:30 11:30 COP Y /W
143 EPTS22 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
144 EPTS26 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
145 EPTS28 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
146 EPTS29 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNNAMEND AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1-9 PUNKT 2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1-9 POINT 2