??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR12 A065 F115 07:00 18:00 EPJG Y PJE
2 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
3 EPD21 GND F080 06:00 06:00 MIL Y
4 EPTR94 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
5 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
6 EPD24 GND F115 06:00 06:00 MIL Y
7 ATZ EPBA GND A065 07:00 17:00 EPBA N PJE
8 EPTR91 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
9 EPTR90 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
10 ATZ EPJG GND A065 07:00 18:00 EPJG N PJE
11 EPTR93 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
12 EPD27 GND F095 06:00 16:00 MIL Y
13 EPTR92 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
14 ATZ EPSK GND A055 08:00 17:00 EPSK N GLD
15 ATZ EPKB GND A015 06:00 17:30 EPKB N PJE
16 EPTR181D GND A045 06:30 16:00 ZZZZ N DA20/AO
17 EPTR181C GND A045 06:30 16:00 ZZZZ N DA20/AO
18 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
19 EPTR25 GND A050 06:00 20:00 EPBC N C152/CLN
20 EPTR26B A035 A055 10:00 16:00 EPKM N GLD/CLN
21 EPTR26A A035 F095 07:00 16:50 EPGL N PJE/CLN
22 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
23 ATZ EPZA GND A055 09:00 19:00 EPZA N PJE
24 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
25 ATZ EPZR GND A065 06:00 18:00 EPZR N GLD
26 EPTR29 A055 F155 09:00 19:00 EPZA Y PJE
27 ATZ EPWSA GND A021 08:00 18:00 EPWS N GLD
28 ATZ EPWSB GND A055 08:00 18:00 EPWS N GLD
29 ATZ EPLS GND A055 06:00 18:00 EPLS N PJE
30 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
31 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
32 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
33 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
36 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTS26 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135
41 ATZ EPKR GND A055 07:00 18:00 EPKR N PJE
42 EPTR88 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
43 ATZ EPSY GND A035 08:00 22:00 EPSY N F2TH/W
44 EPTR87 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
45 ATZ EPKP GND A023 06:00 17:00 EPKP N PJE
46 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPTS22 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135
48 EPTR89 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
49 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
50 EPTR84 F105 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
51 ATZ EPKM GND A035 10:00 16:00 EPKM N GLD
52 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
53 EPTR86 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
54 EPTR85 F115 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
55 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
56 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
57 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 EPTS29 F205 F245 07:00 19:00 COP Y KC135
60 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPTR07 A021 A055 08:00 18:00 EPWS Y GLD/CLN
62 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
63 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 EPTR09 A055 F155 07:00 17:00 EPOM Y PJE
65 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 ATZ EPPKA GND A016 08:00 17:00 EPPK N C152
67 ATZ EPPKB GND A065 07:00 16:56 EPPB N PJE
68 EPTR55 A055 F155 06:00 20:00 EPNT Y PJE
69 ATZ EPNT GND A055 06:00 20:00 EPNT N PJE
70 EPTR57 A055 F165 07:00 18:00 EPKR Y PJE
71 EPTR33B A055 F155 06:00 20:00 EPPT Y PJE
72 EPD53B GND F240 06:00 18:00 MIL Y
73 EPTR33A A055 F155 06:00 20:00 EPPT Y PJE
74 EPD53A GND F240 06:00 18:00 MIL Y
75 EPTR174 GND F095 06:00 19:00 EPNT N PJE
76 ATZ EPPTA GND A055 06:00 20:00 EPPT N PJE
77 ATZ EPPTB GND A055 06:00 20:00 EPPT N PJE
78 ATZ EPEL GND A055 07:00 18:00 EPEL N PJE
79 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
80 EPTR190 A055 F145 07:00 18:00 EPEL Y PJE/CLN
81 EPTR10F GND A035 06:10 19:00 EPML N C152
82 EPTR10C GND A065 06:10 19:00 EPML Y C152/CLN
83 EPTR10B GND A065 06:10 19:00 EPML Y C152/CLN
84 EPTR10A GND F095 06:10 19:00 EPML Y PA34/CLN
85 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
86 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
87 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
88 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
89 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
90 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
91 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
92 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
93 EPTR37 GND F145 07:00 20:00 EPPZ Y PJE
94 EPTR36 A055 F135 06:00 18:00 EPLS Y PJE
95 EPTR39 F095 F145 06:00 17:30 EPKB Y PJE
96 EPTS08G A065 F145 07:00 16:56 EPPB Y PJE
97 EPTS08F A065 F145 07:00 16:56 EPPB Y PJE
98 EPTR318 GND F145 07:00 17:30 ZZZZ Y SUP80/20/CLN/W
99 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
100 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
101 EPTR393 GND A010 12:00 20:00 ZZZZ N NOT.D4305/20
102 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
103 EPTR398 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y SUP75/20/OAT
104 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
105 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
106 ATZ EPGL GND A035 07:00 16:50 EPGL N PJE
107 EPD31 GND F135 06:00 06:00 MIL Y
108 EPTR45 GND A020 07:00 17:00 EPNC N PJE
109 ATZ EPOM GND A055 07:00 17:00 EPOM N GLD
110 ATZ EPWT GND A035 07:00 17:00 EPWT N P06T
111 EPTR180E GND A025 06:00 22:00 ZZZZ N BSP/LAW
112 EPD29 GND F285 06:00 16:00 MIL Y
113 ATZ EPPG GND A065 06:00 17:00 EPPK N GLD
114 EPTR180C GND A025 06:30 16:00 ZZZZ N DA20/AO
115 EPTR323 GND F145 06:00 20:00 ZZZZ Y SUP70/20/CLN

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS OF FLIGHTS DUE VACCINE DROPPINGS.