??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
2 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
3 EPTS10B A035 F095 08:00 15:00 EPSN N SU22
4 EPTS10A GND F145 08:00 15:00 EPSN Y SU22
5 EPMRT060 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/CLN
6 EPTR25 GND A050 07:00 19:00 EPBC N C152/CLN
7 EPTR26A A035 F095 07:00 16:40 EPGL N PJE/CLN
8 EPMRT059 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
9 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
10 EPTR143 GND A023 09:00 14:00 MIL N BSP/UAV
11 EPMRT050 GND A018 08:00 12:00 EPSN N SU22/CLN
12 EPMRT050 GND A018 12:00 16:00 EPKS N F16/CLN
13 EPMRT051 GND A018 08:00 12:00 EPSN N SU22/CLN
14 EPMRT051 GND A018 12:00 16:00 EPKS N F16/CLN
15 EPMRT057 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/CLN
16 EPTR23A A020 A055 08:00 20:00 EPLY N MI8
17 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
18 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
19 EPTR23F A055 F075 08:00 15:00 EPLY Y MI8
20 EPTR23E GND A055 08:00 20:00 EPLY N MI8
21 EPTR23D GND A055 08:00 20:00 EPLY N MI8
22 EPTR23C GND A055 08:00 20:00 EPLY N MI8
23 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
24 EPTR23B GND A055 08:00 20:00 EPLY N MI8
25 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPMRT083 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
27 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
28 EPMRT086 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/CLN
29 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
30 EPMRT085 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
31 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
32 EPMRT084 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
33 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPMRT088 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/CLN
36 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPTR24B A035 F095 09:00 14:00 EPTM Y W3/CLN
38 EPTR48C GND A009 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
39 EPTR24A A020 A055 12:00 21:00 EPTM Y W3
40 EPR155 GND A021 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D0983/21
41 EPTR157A A020 A045 06:00 06:00 EPOK N AN28/CLN
42 EPTS26 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135
43 EPTR48A GND A009 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
44 EPTS22 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135
45 EPTR157B A020 A045 06:00 06:00 EPOK N AN28/CLN
46 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
49 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
50 EPTS29 F205 F245 07:00 19:00 COP Y KC135
51 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
54 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTR05E GND F125 09:30 15:30 EPDE Y PZL130
56 EPTS02C F115 F415 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
57 EPTS02C F115 F415 09:00 20:00 1RODN Y LK,KS,MB,MM/W
58 EPD25A GND F190 07:00 23:00 MIL Y
59 EPTR05D GND F125 09:30 15:30 EPDE Y PZL130
60 EPTS02B GND F415 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
61 EPTS02B GND F415 09:00 10:00 1RODN Y LK,KS,MB/W
62 EPTS02B A035 F415 10:00 16:00 1RODN Y LK,KS,MB,MM/W
63 EPTS02B F095 F415 16:00 20:00 1RODN Y MM/W
64 EPTS14C GND F195 08:00 15:00 EPSN Y SU22/MJDOP
65 EPTR05C GND F125 09:30 15:30 EPDE Y PZL130
66 EPTS02A F115 F285 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
67 EPTS02A F115 F285 09:00 16:00 1RODN Y LK,KS,MB/W
68 EPMRT027 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
69 EPTS14B GND F195 08:00 15:00 EPSN Y SU22/MJDOP
70 EPMRT026 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
71 EPTS02F A025 F195 14:30 20:00 EPMM Y MG29/W
72 EPTR05G A017 F095 09:30 15:30 EPDE N PZL130
73 EPTS02E A025 F195 14:30 20:00 EPMM Y MG29/W
74 EPTR05F GND F125 09:30 15:30 EPDE Y PZL130
75 EPTS02D GND F415 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
76 EPTS02D GND F415 09:00 10:00 1RODN Y LK,KS,MB/W
77 EPTS02D A035 F345 10:00 20:00 1RODN Y LK,KS,MB,MM/W
78 EPTR04P A020 F095 08:30 09:00 EPDE N M346 TS11
79 EPTR04P A065 F095 09:00 14:30 EPDE N M346 TS11
80 EPTR04P A065 F095 14:30 20:00 1RODN N MG29/MM
81 EPMRT021 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16
82 EPMRT020 GND A016 09:00 16:00 EPKS N F16
83 EPMRT025 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
84 EPMRT024 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
85 EPMRT023 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
86 EPMRT022 GND A018 08:00 12:00 EPSN N SU22
87 EPMRT022 GND A018 12:00 16:00 EPKS N F16
88 EPTS03D F095 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346/CLN/W
89 EPTS03D F095 F315 10:00 12:30 EPDE Y M346/CLN/W
90 EPTS03D F095 F245 12:30 14:30 EPDE Y M346/CLN/W
91 EPTS03D F095 F315 14:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
92 EPTS03C F135 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346/CLN
93 EPTS03C F135 F315 10:00 12:30 EPDE Y M346/CLN
94 EPTS03C F135 F245 12:30 14:30 EPDE Y M346/CLN
95 EPTS03C F135 F315 14:30 15:00 EPDE Y M346/CLN
96 EPMRT017 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16
97 EPTS03B F135 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346/CLN
98 EPTS03B F135 F285 10:00 12:30 EPDE Y M346/CLN
99 EPTS03B F135 F245 12:30 14:30 EPDE Y M346/CLN
100 EPTS03B F135 F285 14:30 15:00 EPDE Y M346/CLN
101 EPTS03A F135 F245 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN
102 EPMRT136 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
103 EPD54 GND F100 09:00 12:00 COM Y
104 EPD54 GND F165 14:00 18:00 COM Y
105 EPTS03G A065 F115 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN
106 EPTS03F F095 F245 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
107 EPTS03E F095 F245 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
108 EPMRT131 GND A012 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
109 EPMRT010 GND A016 12:00 16:33 EPTM N W3
110 EPMRT010 GND A021 16:33 20:00 EPTM N W3
111 EPMRT130 GND A012 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
112 EPMRT135 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
113 EPMRT011 GND A010 14:00 20:00 EPLY N MI8
114 EPMRT132 GND A012 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
115 EPTS12B A035 F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22
116 EPTS12A A009 F245 08:00 15:00 EPSN Y SU22
117 EPMRT048 GND A018 08:00 12:00 EPSN N SU22/CLN
118 EPMRT048 GND A018 12:00 16:00 EPKS N F16/CLN
119 EPD45 GND F080 08:00 18:00 6BPD Y
120 EPTS12C GND F195 08:00 15:00 EPSN Y SU22
121 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
122 EPMRT047 GND A018 08:00 12:00 EPSN N SU22/CLN
123 EPMRT047 GND A018 12:00 16:00 EPKS N F16/CLN
124 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y NOT.D0408/21
125 EPTR04D A035 F315 08:30 14:30 EPDE Y M346 TS11/W
126 EPTR04D A035 F315 14:30 15:30 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
127 EPTR04D A065 F315 15:30 20:00 1RODN Y MG29/MM/W
128 EPTS01B GND F355 09:30 14:30 EPMB Y MG29/W
129 EPTR04C A035 F315 08:30 14:30 EPDE Y M346 TS11/W
130 EPTR04C A035 F315 14:30 15:30 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
131 EPTR04C A065 F315 15:30 20:00 1RODN Y MG29/MM/W
132 EPTS01A F095 F355 09:30 14:30 EPMB Y MG29/W
133 EPTR04B GND F315 08:30 14:30 EPDE Y M346 TS11/W
134 EPTR04B GND F315 14:30 20:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
135 EPTR04A GND F095 08:30 14:30 EPDE N M346 TS11
136 EPTR04A GND F095 14:30 20:00 1RODN N M346 TS11/DE,MM
137 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
138 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
139 EPD31 GND F300 06:00 06:00 MIL Y
140 EPD30 GND A030 07:00 14:00 MIL Y
141 EPD33 GND F080 07:00 23:59 MIL Y
142 EPD32 GND F300 06:00 06:00 MIL Y
143 EPD37 GND F135 08:00 23:00 CPL Y
144 EPTR04H GND F315 08:30 14:30 EPDE Y M346 TS11/W
145 EPTR04H GND F315 14:30 20:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
146 EPTR04G F095 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11
147 EPTR04G F095 F315 10:00 12:30 EPDE Y M346 TS11
148 EPTR04G F095 F245 12:30 14:30 EPDE Y M346 TS11
149 EPTR04G F095 F315 14:30 20:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM
150 EPD36 GND A060 07:00 09:00 MIL Y
151 EPTR04F GND F245 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11
152 EPTR04F GND F315 10:00 12:30 EPDE Y M346 TS11
153 EPTR04F GND F245 12:30 14:30 EPDE Y M346 TS11
154 EPTR04F GND F315 14:30 20:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
155 EPTR04E A035 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11/W
156 EPTR04E A035 F315 10:00 12:30 EPDE Y M346 TS11/W
157 EPTR04E A035 F245 12:30 14:30 EPDE Y M346 TS11/W
158 EPTR04E A035 F315 14:30 15:30 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
159 EPTR04E A065 F315 15:30 20:00 1RODN Y MG29/MM/W
160 EPTS01C A035 F355 09:30 14:30 EPMB Y MG29/W
161 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
162 EPD29 GND F285 06:00 06:00 MIL Y
163 EPTS491 GND A036 08:00 14:00 MIL N SUP01/21
164 EPMRT031 GND A018 08:00 12:00 EPSN N SU22
165 EPMRT031 GND A018 12:00 16:00 EPKS N F16
166 EPMRT030 GND A018 08:00 12:00 EPSN N SU22
167 EPMRT030 GND A018 12:00 16:00 EPKS N F16
168 EPTS06F F095 F415 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
169 EPTS06F F095 F415 09:00 09:30 MJDOP Y LK,KS/W
170 EPTS06F F095 F285 09:30 16:00 MJDOP Y LK,KS/W
171 EPTS06E F095 F415 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
172 EPTS06E F095 F415 09:00 09:30 MJDOP Y LK,KS/W
173 EPMRT103 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
174 EPTS06D A055 F415 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
175 EPTS06D A055 F415 09:00 09:30 MJDOP Y LK,KS/W
176 EPTS06C A035 F415 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
177 EPTS06C A035 F415 09:00 09:30 MJDOP Y LK,KS/W
178 EPTS06C A035 F285 09:30 16:00 MJDOP Y LK,KS,KK/W
179 EPTR99 F155 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
180 EPTS06B GND F415 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
181 EPTS06B GND F415 09:00 09:30 MJDOP Y LK,KS/W
182 EPTS06B GND F285 09:30 10:00 MJDOP Y LK,KS/W
183 EPTS06B A025 F285 10:00 16:00 MJDOP Y LK,KS/W
184 EPTR98 F155 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
185 EPTS06A GND F415 08:00 09:00 EPLK Y F16/W
186 EPTS06A GND F415 09:00 09:30 MJDOP Y LK,KS/W
187 EPTS06A GND F285 09:30 10:00 MJDOP Y LK,KS/W
188 EPTS06A A025 F285 10:00 16:00 MJDOP Y LK,KS/W
189 EPD21 GND F130 06:00 06:00 MIL Y
190 EPTR94 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
191 EPTR182A GND A020 08:30 20:00 EPDE N M346 TS11 SW4
192 EPD24 GND F510 06:00 06:00 MIL Y
193 EPD26 GND F120 07:00 23:00 MIL Y
194 EPTR91 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
195 EPTR90 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
196 EPTR65A GND A030 08:00 14:00 EPJL N BSP/UAV/RPA
197 EPTR93 F145 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
198 EPD27 GND F095 07:00 23:00 MIL Y
199 EPTR92 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
200 EPTR181B GND A045 08:00 14:00 ZZZZ N DV20/LAW
201 EPTR181B GND A045 14:00 20:00 EPDE N SW4 DV20
202 EPTR181B GND A045 20:00 21:00 ZZZZ N DV20/LAW
203 EPTR181A GND A045 08:00 14:00 ZZZZ N DV20/LAW
204 EPTR181A GND A045 14:00 20:00 EPDE N SW4 DV20
205 EPTR181A GND A045 20:00 21:00 ZZZZ N DV20/LAW
206 EPTR181D GND A045 08:00 14:00 ZZZZ N DV20/LAW
207 EPTR181D GND A045 14:00 20:00 EPDE N SW4 DV20
208 EPTR181D GND A045 20:00 21:00 ZZZZ N DV20/LAW
209 EPTR181C GND A045 08:00 14:00 ZZZZ N DV20/LAW
210 EPTR181C GND A045 14:00 20:00 EPDE N SW4 DV20
211 EPTR181C GND A045 20:00 21:00 ZZZZ N DV20/LAW
212 EPMRT102 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
213 EPMRT101 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
214 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
215 EPTS07E A055 F245 08:00 16:00 MJDOP Y SN,LK,KS
216 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
217 EPTS07D A055 F195 08:00 16:00 MJDOP Y SN,LK,KS
218 EPTS07C GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y SN,LK,KS
219 EPTS07C A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
220 EPTS07B GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y SN,LK,KS
221 EPTS07B A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
222 EPTS07A GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y SN,LK,KS
223 EPTS07A A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
224 EPD11 GND F195 08:00 15:00 EPSN Y SU22
225 EPD13 GND F195 08:00 15:00 EPSN Y SU22
226 EPTR54B A025 F195 09:00 15:00 EPMM Y MG29/OAT
227 EPD14 GND F195 08:00 15:00 EPSN Y SU22
228 EPTR54A F095 F455 09:00 15:00 EPMM Y MG29/OAT/W
229 EPTR182B GND A020 08:30 20:00 EPDE N M346 TS11 SW4
230 EPMRT128 GND A012 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
231 EPMRT127 GND A012 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
232 EPTS16D GND A050 14:00 21:00 EPOK Y AN28/CLN
233 EPMRT004 GND A018 08:30 14:30 EPDE N M346
234 EPMRT004 GND A018 14:30 20:00 EPMM N MG29
235 EPTS16B GND A050 14:00 21:00 EPOK Y AN28/CLN
236 EPMRT009 GND A011 12:00 16:32 EPTM N W3
237 EPMRT009 GND A016 16:32 20:00 EPTM N W3
238 EPMRT003 GND A018 08:30 14:30 EPDE N M346
239 EPMRT003 GND A018 14:30 20:00 EPMM N MG29
240 EPMRT002 GND A018 08:30 14:30 EPDE N M346
241 EPMRT002 GND A018 14:30 20:00 EPMM N MG29
242 EPMRT001 GND A018 14:30 20:00 EPMM N MG29
243 EPTR88 F105 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
244 EPTR87 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
245 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
246 EPTR89 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
247 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
248 EPTR84 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
249 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
250 EPTR86 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
251 EPTR85 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
252 EPTR69C GND F245 08:00 16:00 MJDOP Y SN,LK,KS/W
253 EPTR69B GND F245 08:00 16:00 MJDOP Y SN,LK,KS/W
254 EPTR69A A035 F245 08:00 16:00 MJDOP Y SN,LK,KS/W
255 EPTR21C GND A055 13:00 21:00 EPDA N W3
256 EPTR21B GND A055 13:00 21:00 EPDA N W3
257 EPTR69F F095 F245 08:00 16:00 MJDOP Y SN,LK,KS/W
258 EPTR21A A018 A055 13:00 21:00 EPDA N W3
259 EPTR69E GND F245 08:00 16:00 MJDOP Y SN,LK,KS/CLN/W
260 EPTR69E GND F135 08:00 23:00 CPL Y CLN/W
261 EPD53A GND F240 07:00 01:00 MIL Y
262 EPD53A GND F240 05:00 06:00 MIL Y
263 EPTR69D GND F245 08:00 16:00 MJDOP Y SN,LK,KS/W
264 EPTR69D GND F135 08:00 23:00 CPL Y /W
265 ATZ EPPTA GND A055 07:00 18:00 EPPT N C152
266 ATZ EPPTB GND A055 07:00 18:00 EPPT N C152
267 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
268 EPTR10F GND A035 07:30 20:00 EPML N C152
269 EPTR22E GND A012 10:00 20:00 EPIR N MI24
270 EPTR22D GND A045 10:00 20:00 EPIR N MI24
271 EPTR10C GND A065 07:30 20:00 EPML Y C152/CLN
272 EPTR22C GND A045 10:00 20:00 EPIR N MI24
273 EPTR10B GND A065 07:30 20:00 EPML Y C152/CLN
274 EPTR22B GND A012 10:00 20:00 EPIR N MI24
275 EPTR10A GND F095 07:30 20:00 EPML Y PA34/CLN
276 EPTR22A A020 F075 10:00 20:00 EPIR Y MI24
277 EPMRT094 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
278 EPMRT093 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22/CLN
279 EPMRT092 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
280 EPMRT091 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
281 EPMRT098 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
282 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
283 EPMRT097 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
284 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
285 EPMRT096 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
286 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
287 EPMRT095 GND A018 08:00 15:00 EPSN N SU22
288 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
289 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
290 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
291 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
292 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
293 EPTS08G A065 F245 08:00 09:00 EPLK Y F16
294 EPTS08G A065 F245 09:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
295 EPTS08F A065 F245 08:00 09:00 EPLK Y F16
296 EPTS08F A065 F245 09:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
297 EPTS08E GND F245 08:00 09:00 EPLK Y F16
298 EPTS08E GND F245 09:00 10:00 MJDOP Y LK,KS
299 EPTS08E A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
300 EPTS08D GND F245 08:00 09:00 EPLK Y F16
301 EPTS08D GND F245 09:00 10:00 MJDOP Y LK,KS
302 EPTS08D A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
303 EPTS08C GND F245 08:00 09:00 EPLK Y F16
304 EPTS08C GND F245 09:00 10:00 MJDOP Y LK,KS
305 EPTS08C A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
306 EPTS08B F135 F245 08:00 09:00 EPLK Y F16
307 EPTS08B F135 F245 09:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
308 EPD51B GND F095 06:00 15:00 MIL Y
309 EPD51B GND F095 17:00 23:00 MIL Y
310 EPD51A GND F095 06:00 15:00 MIL Y
311 EPD51A GND F095 17:00 23:00 MIL Y
312 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
313 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
314 EPTS08A GND F245 08:00 09:00 EPLK Y F16
315 EPTS08A GND F245 09:00 10:00 MJDOP Y LK,KS
316 EPTS08A A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y LK,KS
317 EPTR316 F095 F155 06:00 06:00 OAT N NOT.D0802/21/W
318 ATZ EPGL GND A035 07:00 16:40 EPGL N PJE
319 EPTR20D GND A018 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
320 EPTR20C GND A045 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
321 EPTR20B GND A045 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
322 EPTR20A GND A045 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
323 EPTR44B A018 A035 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
324 EPTR44A A018 A035 13:30 23:00 EPPR N MI24/MI2
325 EPTR180E GND A025 14:00 20:00 EPDE N SW4 DV20
326 EPTR180D GND A025 14:00 20:00 EPDE N SW4 DV20
327 EPTR180A GND A025 14:00 20:00 EPDE N SW4 DV20
328 EPTR180C GND A025 08:00 14:00 ZZZZ N C150/AO
329 EPTR180C GND A025 14:00 20:00 EPDE N SW4 DV20
330 EPTR180B GND A025 14:00 20:00 EPDE N SW4 DV20

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4