??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTS06F F095 F285 08:30 11:30 EPLK Y F16/W
2 EPTS06C A035 F285 08:30 11:30 EPLK Y F16/W
3 EPTS06B GND F285 08:30 09:00 EPLK Y F16/W
4 EPTS06B A035 F285 09:00 11:30 EPLK Y F16/W
5 EPTR418 GND F125 09:00 11:00 MIL N NOT.G1010/21
6 EPTS06A GND F285 08:30 09:00 EPLK Y F16/W
7 EPTS06A A035 F285 09:00 11:30 EPLK Y F16/W
8 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
9 EPTR94 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
10 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
11 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
12 EPD24 GND F115 06:00 06:00 MIL Y
13 EPTR91 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
14 EPTR90 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
15 EPTR93 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
16 EPTF16 F145 F155 14:00 20:00 MIL Y BSP/UAV
17 EPTR92 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
18 EPTR181D GND A035 06:30 16:30 ZZZZ N C150 AO
19 EPTR181C GND A035 06:30 16:30 ZZZZ N C150 AO
20 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
21 EPTR25 GND A050 06:00 20:00 EPBC N C152/CLN
22 EPTR25 GND A050 04:00 06:00 EPBC N C152/CLN
23 EPTR26B A035 A055 08:00 18:00 EPKM N GLD/CLN
24 EPTR26A A035 F095 07:00 16:45 EPGL N PJE/CLN
25 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPTR428 F115 F125 09:00 11:00 MIL N NOT.G1008/21
27 EPTR23A A020 A055 10:00 16:00 EPLY N MI8
28 ATZ EPWSA GND A021 08:00 19:00 EPWS N GLD
29 ATZ EPWSB GND A055 08:00 19:00 EPWS N GLD
30 EPTS16D F135 F155 14:00 20:00 MIL Y BSP/UAV/CLN
31 ATZ EPLS GND A055 06:00 18:00 EPLS N PJE
32 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
33 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR23E GND A055 10:00 16:00 EPLY N MI8
35 EPTR23D GND A055 10:00 16:00 EPLY N MI8
36 EPTR23C GND A055 10:00 16:00 EPLY N MI8
37 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR23B GND A055 10:00 16:00 EPLY N MI8
39 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
41 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
42 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTS26 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135
47 ATZ EPKR GND A055 08:00 17:00 EPKR N PJE
48 EPTR88 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
49 EPTR87 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
50 ATZ EPKP GND A023 06:00 17:00 EPKP N PJE
51 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPTS22 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135/W
53 EPTR89 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
54 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTR84 F115 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
56 ATZ EPKM GND A035 08:00 18:00 EPKM N GLD
57 EPTR86 F175 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
58 EPTR85 F115 F285 06:00 06:00 LRCT N BSP/UAV/OAT
59 EPTR81 F455 F605 03:00 06:00 COP N RQ4/OAT
60 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
62 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
63 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
64 EPTS29 F205 F245 07:00 19:00 COP Y KC135
65 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPTR07 A021 A055 08:00 19:00 EPWS Y GLD/CLN
67 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
68 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
70 EPTS02C F115 F415 08:30 11:30 EPLK Y F16
71 EPTS02B GND F415 08:30 09:00 EPLK Y F16
72 EPTS02B A035 F415 09:00 11:30 EPLK Y F16
73 EPTS02A F115 F285 08:30 11:30 EPLK Y F16
74 ATZ EPPKA GND A016 06:00 17:30 EPPK N PJE
75 EPTR55 A055 F155 07:00 20:00 EPNT Y PJE
76 ATZ EPNT GND A055 07:00 20:00 EPNT N PJE
77 EPTR57 A055 F165 08:00 17:00 EPKR Y PJE
78 EPTS02F A025 F195 08:30 11:30 EPLK Y F16
79 ATZ EPNL GND A055 06:00 17:00 EPNL N PJE
80 EPTR69E GND F135 07:00 13:00 CPL Y CLN
81 EPTS02E A025 F195 08:30 11:30 EPLK Y F16
82 EPTR33B A055 F155 06:00 19:00 EPPT Y PJE
83 EPTR69D GND F135 07:00 13:00 CPL Y
84 EPTS02D GND F415 08:30 09:00 EPLK Y F16
85 EPTS02D A035 F345 09:00 11:30 EPLK Y F16
86 EPTR33A A055 F155 06:00 19:00 EPPT Y PJE
87 ATZ EPWK GND A055 06:00 18:00 EPWK N PJE
88 ATZ EPPTA GND A055 06:00 19:00 EPPT N C152
89 ATZ EPPTB GND A055 06:00 19:00 EPPT N C152
90 ATZ EPEL GND A055 06:00 18:00 EPEL N PJE
91 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
92 EPTR190 A055 F145 06:00 18:00 EPEL Y PJE/CLN
93 EPTR10F GND A035 06:30 20:00 EPML N C152
94 EPTR10C GND A065 06:30 20:00 EPML Y C152/CLN
95 EPTR10B GND A065 06:30 20:00 EPML Y C152/CLN
96 EPTR10A GND F095 06:30 20:00 EPML Y M28/CLN
97 EPTR22A A020 A045 08:00 17:00 EPIN Y PJE
98 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
99 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
100 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
101 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
102 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
103 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
104 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
105 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
106 EPTR37 GND F145 07:00 20:00 EPPZ Y PJE
107 EPTR36 A055 F135 06:00 18:00 EPLS Y PJE
108 EPTR318 GND F145 07:00 17:30 ZZZZ Y SUP39/21/CLN
109 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
110 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
111 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y SUP117/21/OAT
112 EPTS01B A055 F205 14:00 20:00 MIL Y BSP/UAV/W
113 EPTR68A GND A065 06:00 18:00 EPCD Y C152
114 EPR199 GND A007 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.A3283/21
115 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
116 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
117 ATZ EPGL GND A035 06:00 19:00 EPGL N PJE
118 ATZ EPGL GND A035 05:00 06:00 EPGL N PJE
119 EPTR45 GND A020 07:00 17:30 EPNC N PJE
120 EPTR60B A055 F145 06:00 18:00 EPWK Y PJE
121 EPD33 GND A050 06:00 15:00 MIL Y
122 EPTR60A A055 F145 06:00 18:00 EPWK Y PJE
123 EPD37 GND F135 07:00 13:00 CPL Y
124 ATZ EPOM GND A055 08:00 16:25 EPOM N GLD
125 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
126 EPD29 GND F115 06:00 14:00 MIL Y
127 ATZ EPPG GND A065 06:00 19:00 EPPG N GLD
128 EPTR180C GND A025 06:30 16:30 ZZZZ N C150 AO
129 EPTR326 A055 F145 06:00 17:00 EPNL Y SUP42/21/CLN

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO VACCINE DROPPINGS.