Airspace Use Plan - AUP

ALPHA - AVAILABLE CATEGORY 2 CDRS

No Designator Start point End Point Flight level block Availability time Remarks
from to from to
NIL

BRAVO - NON AVAILABLE ATS ROUTES, DCT AND CATEGORY 1 CDRS

No Designator Start point End Point Flight level block Closing time Remarks
from to from to
NIL

CHARLIE - TRA/TSA MANAGEABLE AREAS (AMA)

No Designator Flight level block Activation time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
1 EPTRA114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
2 EPEA44 GND A020 06:00 20:00 ZZZZ N NOT.D1814/19
3 ATZ EPPKA GND A016 09:00 18:00 EPPK N GLD
4 EPTRA116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
5 ATZ EPPKB GND A065 09:00 18:00 EPPK N GLD
6 EPTRA117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
7 EPEA42 GND A010 06:00 06:00 ZZZZ N SUP26/19
8 EPTRA110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
9 EPTRA111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
10 EPTRA113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
11 EPD21 GND A065 06:00 06:00 DSO Y
12 EPD24 GND F100 06:00 06:00 DSO Y
13 EPTRA109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
14 EPEA48 GND A020 06:00 06:00 ZZZZ N SUP27/19
15 EPD27 GND A050 06:00 13:00 DSO Y
16 EPEA256 GND A035 06:00 04:00 EPDE N VFR SUP32/19
17 EPTRA112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
18 EPEA253 GND A020 06:00 05:00 EPTM N VFR SUP32/19
19 EPTRA10A GND A065 06:30 18:00 EPML Y PA34/CLN
20 EPEA254 GND A018 06:00 06:00 EPPR N VFR SUP32/19
21 EPEA255 GND A035 07:00 06:00 EPSN N VFR SUP32/19
22 EPTRA120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
23 EPTRA26A A035 F095 09:00 17:50 EPGL N GLD/CLN
24 EPTRA120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPEA250 GND A035 06:00 06:00 EPCE N VFR SUP32/19
26 EPTRA26B A035 F095 09:00 17:50 EPGL N GLD/CLN
27 EPEA251 GND A015 06:00 05:30 EPIR N VFR SUP32/19
28 EPTRA112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTRA107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
30 EPTRA108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
31 EPTRA87 F215 F225 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
32 EPTRA125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
33 EPTRA86 F215 F225 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
34 EPTRA126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTRA85 F105 F225 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
36 EPTRA127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPEA96 GND A015 06:00 06:00 ZZZZ N SUP32/19
38 EPTRA84 F105 F115 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
39 EPTRA128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTRA83 F095 F115 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
41 EPTRA121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
42 EPTRA122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTRA123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTRA124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTRA07 A021 A055 08:00 17:30 EPWS Y GLD/CLN
46 EPEA249 GND A035 07:00 05:00 EPDA N VFR SUP32/19
47 EPTRA88 F215 F225 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV
48 EPEA13 GND A023 06:00 18:00 ZZZZ N NOT.A1612/19
49 EPEA245 GND A035 06:00 06:00 EPLK N VFR SUP32/19
50 EPEA246 GND A035 06:00 06:00 EPMB N VFR SUP32/19
51 EPEA247 GND A035 06:00 06:00 EPMM N VFR SUP32/19
52 EPEA248 GND A035 06:00 06:00 EPMI N VFR SUP32/19
53 EPEA243 GND A035 13:00 05:00 EPLY N VFR SUP32/19
54 EPTRA115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTRA115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
56 EPTRA118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
57 EPTRA119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 ATZ EPWSA GND A021 08:00 17:30 EPWS N GLD
59 ATZ EPWSB GND A055 08:00 17:30 EPWS N GLD
60 EPTSA26 F235 F275 07:00 18:00 COP Y KC135
61 EPD45 GND F080 06:00 22:00 COP Y
62 EPTSA22 F235 F275 07:00 18:00 COP Y KC135
63 EPEA110 GND A020 06:00 06:00 ZZZZ N SUP23/19
64 EPEA111 GND A007 06:00 06:00 ZZZZ N SUP28/19
65 EPTRA130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPTRA130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
67 EPTRA103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
68 EPTRA104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPEA33 GND A020 06:00 06:00 ZZZZ N SUP31/19
70 EPTRA105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
71 EPTRA106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 ATZ EPSY GND A035 06:00 22:00 EPSY N F2TH/U.ASM3/W
73 EPTRA100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
74 EPD31 GND F180 06:00 06:00 DSO Y
75 ATZ EPGL GND A035 08:00 17:50 EPGL N GLD
76 EPTRA101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
77 EPTRA102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
78 EPEA38 GND A065 06:00 06:00 ZZZZ N SUP25/19
79 EPTRA25 GND A050 06:00 22:00 EPBC N C172/CLN
80 EPTRA25 GND A050 04:00 06:00 EPBC N C172/CLN
81 EPTRA129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
82 EPTRA129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
83 EPTRA109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA

DELTA - NON AMC-MANAGEABLE AREAS (NAM)

No Designator Flight level block Activation time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
NIL

ECHO - NON AVAILABLE SIDS AND STARS

No Designator Flight level block Closing time Responsible unit FUA/EU restrictions Remarks
from to from to
NIL

FOXTROT - ADDITIONAL INFORMATION

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) U.ASM3 - WARUNKOWA ZGODA WYMAGA UZGODNIEN Z ASM3 W DNIU WYKONYWANIA LOTOW / CONDITIONAL PERMISSION REQUIRED COORDINATION WITH ASM3 ON THE DAY OF OPERATIONS.
D.) U.ASM3/W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO / U.ASM3/W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
E.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4