??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 ATZ EPGL GND A035 07:00 14:50 EPGL N PJE
2 ATZ EPPKA GND A016 15:00 23:00 EPPK N C152
3 ATZ EPPTA GND A055 07:00 16:00 EPPT N PJE
4 ATZ EPPTB GND A055 07:00 16:00 EPPT N PJE
5 ATZ EPSY GND A035 09:00 23:00 EPSY N F2TH/W
6 ATZ EPZR GND A065 08:00 15:00 EPZR N GLD
7 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
8 EPD24 GND F115 06:00 06:00 MIL Y
9 EPD25A GND F120 07:00 13:00 MIL Y
10 EPD29 GND F285 06:00 06:00 MIL Y
11 EPD31 GND A065 06:00 06:00 MIL Y
12 EPD33 GND A050 07:00 17:00 MIL Y
13 EPR115 GND A023 06:00 19:00 ZZZZ N NOT.A4622/20
14 EPTR01A F095 F245 08:00 17:00 EPNL Y GLD/CLN
15 EPTR01B F095 F135 08:00 17:00 EPNL Y GLD/CLN
16 EPTR03A F095 F225 08:00 15:00 EPZR Y GLD/CLN
17 EPTR03B F095 F135 08:00 15:00 EPZR Y GLD/CLN
18 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
19 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
20 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
21 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
22 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
23 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
24 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
28 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTR10A GND F095 07:30 20:00 EPML Y M28/CLN
30 EPTR10B GND A065 07:30 20:00 EPML Y PA34/CLN
31 EPTR10C GND A065 07:30 20:00 EPML Y PA28/CLN
32 EPTR10F GND A035 07:30 20:00 EPML N C152
33 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
36 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
41 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
42 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
49 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
50 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
54 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
55 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
56 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
57 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 EPTR14A F095 F135 08:00 17:00 EPNL Y GLD
60 EPTR14B F095 F135 08:00 17:00 EPNL Y GLD
61 EPTR14C F095 F135 08:00 17:00 EPNL Y GLD
62 EPTR14D F095 F165 08:00 17:00 EPNL Y GLD
63 EPTR15A F095 F185 08:00 17:00 EPNL Y GLD
64 EPTR15B F095 F185 08:00 17:00 EPNL Y GLD
65 EPTR180C GND A025 07:30 14:00 ZZZZ N C150/AO
66 EPTR181C GND A035 07:30 14:00 ZZZZ N C150/AO
67 EPTR181D GND A035 07:30 14:00 ZZZZ N C150/AO
68 EPTR24B A035 F085 08:00 15:00 EPTM Y W3/CLN
69 EPTR25 GND A050 07:00 19:00 EPBC N C152/CLN
70 EPTR26A A035 F095 07:00 14:50 EPGL N PJE/CLN
71 EPTR33A A055 F175 07:00 16:00 EPPT Y PJE
72 EPTR33B A055 F175 07:00 16:00 EPPT Y PJE
73 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
74 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
75 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
76 EPTR84 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
77 EPTR85 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
78 EPTR86 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
79 EPTR87 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
80 EPTR88 F105 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
81 EPTR89 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
82 EPTR90 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
83 EPTR91 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
84 EPTR92 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
85 EPTR93 F145 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
86 EPTR94 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
87 EPTS22 F235 F275 07:00 18:00 COP Y KC135
88 EPTS26 F235 F275 07:00 18:00 COP Y KC135
89 EPTS29 F205 F245 07:00 18:00 COP Y KC135
90 EPTS40 F095 F125 07:00 14:45 LKMI Y GLD
91 EPTS41 F095 F165 07:00 14:45 LKMI Y GLD
92 EPTS42 F095 F225 07:00 14:45 LKMI Y GLD
93 EPTS43 F095 F225 07:00 14:45 LKMI Y GLD
94 EPTS45 F095 F185 07:00 14:45 LKMI Y GLD
95 EPTS46 F095 F215 07:00 14:45 LKMI Y GLD

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4