??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPR200 GND A035 06:00 06:00 MIL N NOT.D4120/23
2 EPMRT103 GND A018 06:00 06:00 EPLY N MI8
3 EPTR99 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
4 EPTR98 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
5 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
6 EPTR95 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
7 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
8 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
9 EPTR97 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
10 EPD24 GND F180 06:00 06:00 MIL Y
11 EPTR96 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
12 ATZ EPBA GND A065 07:00 18:00 EPBA N PJE
13 EPR162 GND A035 06:00 06:00 MIL N NOT.D5466/23
14 EPR161 GND A035 06:00 06:00 MIL N NOT.D5466/23
15 EPR160 GND A035 06:00 06:00 MIL N NOT.D5466/23
16 EPTR181B GND A045 04:30 06:00 ZZZZ N DA20 DA40 ACSL LAW
17 EPTR491 F235 F275 06:00 06:00 COP N NOT.D5462/23
18 EPTR181A GND A045 04:30 06:00 ZZZZ N DA20 DA40 ACSL LAW
19 EPTR490 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D5462/23
20 EPTR181D GND A035 06:30 16:00 ZZZZ N C150 DA20 AO
21 EPTR181D GND A045 04:30 06:00 ZZZZ N DA20 DA40 ACSL LAW
22 EPTR181C GND A035 06:30 16:00 ZZZZ N C150 DA20 AO
23 EPTR181C GND A045 04:30 06:00 ZZZZ N DA20 DA40 ACSL LAW
24 EPTR530 GND A025 06:00 06:00 EPLY N SUP101/23
25 EPTR7 A021 A055 06:30 19:30 EPWS Y GLD/CLN
26 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTR25 GND A050 06:00 20:00 ZZZZ N AW/CLN
28 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTR26A A035 F095 07:00 19:00 EPGL N GLD PJE/CLN
30 EPMRT85 GND A018 06:00 06:00 EPLY N SUP101/23
31 EPMRT84 GND A018 06:00 06:00 EPLY N SUP101/23
32 EPMRT86 GND A018 06:00 06:00 EPLY N SUP101/23
33 ATZ EPWSA GND A021 06:30 19:30 EPWS N GLD
34 ATZ EPWSB GND A055 06:30 19:30 EPWS N GLD
35 ATZ EPLS GND A055 07:00 17:00 EPLS N PJE
36 ATZ EPLR GND A025 08:00 16:00 EPLR N GLD
37 EPTR79 F195 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
38 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPMRT83 GND A018 06:00 06:00 EPLY N SUP101/23
41 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
42 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTR479 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
47 EPTR478 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
48 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
49 EPTR477 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
50 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPTS26 F225 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
53 EPTR529 GND A025 06:00 06:00 EPLY N SUP101/23
54 ATZ EPKR GND A055 07:00 17:00 EPKR N PJE
55 EPTR87 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
56 ATZ EPSY GND A055 08:00 20:00 EPSY N
57 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
58 ATZ EPKP GND A023 06:00 18:00 EPKP N PJE
59 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
60 EPTS22 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135/W
61 EPTR84 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
62 EPTR460C A035 A065 08:00 18:00 EPKP N NOT.D4541/CLN/118,605MHZ
63 EPTR83 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
64 EPTR460D A035 A065 08:00 18:00 EPKP N NOT.D4541/CLN/118,605MHZ
65 EPTR86 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
66 EPTR460A A023 A065 08:00 18:00 EPKP N NOT.D4541/CLN/118,605MHZ
67 EPTR85 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
68 EPTR460B A023 A065 08:00 18:00 EPKP N NOT.D4541/CLN/118,605MHZ
69 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
70 EPD215 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
71 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 EPD214 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
73 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
74 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
75 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
76 EPTS29 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
77 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
78 EPTR641 A035 F105 06:00 06:00 EPMM N OATC/NOT.N5571/23
79 EPTS28 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135/W
80 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
81 EPTR640 F095 F145 06:00 06:00 EPMM N OATC/NOT.N5571/23
82 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
83 EPD25A GND F135 08:00 15:00 MIL Y
84 EPTR59 GND A055 06:00 18:00 EPIR Y MI24
85 EPTR55 A055 F155 06:00 20:00 EPNT Y PJE
86 ATZ EPNT GND A055 06:00 20:00 EPNT N PJE
87 EPTR57 A055 F165 07:00 17:00 EPKR Y PJE
88 EPD53A GND A030 06:00 20:00 MIL Y
89 EPD53A GND A030 04:00 06:00 MIL Y
90 EPTR693 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
91 EPTR692 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
92 EPD261 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
93 EPTR691 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
94 EPTR690 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
95 EPD260 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
96 EPTR170 GND A025 07:00 17:00 EPLR Y PJE
97 EPTR459 F155 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
98 EPTR458 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
99 EPTS547 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
100 EPTR457 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23/W
101 EPTS545 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
102 EPTS542 F255 F365 06:00 06:00 COP N SUP43/23
103 EPTR694 F145 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
104 ATZ EPEL GND A055 07:00 18:00 EPEL N PJE
105 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
106 EPTR190 A055 F145 07:00 18:00 EPEL Y PJE/CLN/W
107 EPTR10A GND F095 06:30 20:00 EPML Y PA34 C152
108 EPTS551 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
109 EPTS550 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
110 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
111 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
112 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
113 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
114 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
115 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
116 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
117 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
118 EPTS552 F225 F315 06:00 06:00 COP N SUP43/23
119 EPTR37 GND F145 06:00 16:30 EPPZ Y PJA C208
120 EPTR36 A055 F135 07:00 17:00 EPLS Y PJE
121 EPR105 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D5464/23
122 EPR104 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D5464/23
123 EPTR31 GND A065 06:00 06:00 COP N
124 EPTR30 GND F095 06:00 18:00 EPLU N PJE
125 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
126 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
127 EPTR3C A065 F095 07:00 18:00 EPBA N PJE
128 EPTR3A F095 F125 07:00 18:00 EPBA Y PJE/CLN
129 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y OATC/SUP16/23
130 EPTR47 GND F145 06:00 06:00 ZZZZ Y
131 EPTR68A GND A065 07:00 23:00 EPCD Y C152 AT3
132 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
133 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
134 EPD31 GND A065 06:00 06:00 MIL Y
135 ATZ EPGL GND A035 06:00 19:00 EPGL N C150 GLD PJE
136 ATZ EPGL GND A035 05:00 06:00 EPGL N C150 GLD PJE
137 EPTR45 GND A020 07:00 17:00 EPNC N PJE
138 EPTR41 GND F145 07:00 17:30 EPDB Y PJE/W
139 EPR195 GND A026 06:00 23:00 ZZZZ N NOT.D5621/23
140 EPD36 GND A040 07:00 14:00 MIL Y
141 ATZ EPOM GND A055 08:00 17:00 EPOM N GLD
142 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
143 ATZ EPPG GND A065 07:00 18:00 EPPG N
144 EPTR180C GND A025 06:30 16:00 ZZZZ N C150 DA20 AO
145 EPTR689 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23
146 EPTR688 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/SUP72/23

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNNAMEND AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1-9 PUNKT 2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1-9 POINT 2
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / RESTRICTIONS MAY BE IMPOSED ON FLIGHTS DUE TO VACCINE DROPPINGS.