??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPR200 GND A035 06:00 06:00 MIL N NOT.D0266/23
2 EPTR99 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
3 EPTR98 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
4 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
5 EPTR95 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
6 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
7 EPTR94 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
8 EPD21 GND F130 06:00 06:00 MIL Y
9 EPTR97 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
10 EPD24 GND F180 06:00 06:00 MIL Y
11 EPTR96 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
12 EPD26 GND F120 06:00 06:00 MIL Y
13 EPTR494 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1359/23
14 EPTR493 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1359/23
15 EPTR492 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1359/23
16 EPTR491 F235 F275 06:00 06:00 COP N NOT.D1358/23
17 EPTR490 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1358/23
18 EPTR181D GND A035 07:30 19:00 ZZZZ N C150 DA20 AO
19 EPTR181C GND A035 07:30 19:00 ZZZZ N C150 DA20 AO
20 EPTR411 F095 F245 06:00 06:00 MIL N OATC/NOT.D0412/BSP/UAV
21 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
22 EPTR25 GND A050 07:00 19:00 EPBC N C172/CLN
23 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
24 EPTR26A A035 F095 08:00 16:50 EPGL N PJE/CLN
25 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
26 EPTR547 F195 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1334/23
27 EPTR545 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1333/23
28 EPTR543 GND A065 06:00 06:00 COP N NOT.D1360/23
29 EPTR542 F255 F365 06:00 06:00 COP N NOT.D1332/23
30 EPR142 GND A019 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.G0264/23
31 EPR148 GND F195 06:00 06:00 COP N NOT.E0763/23
32 EPTR79 F175 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
33 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR515 GND A050 08:00 15:00 EPNC N NOT.G0104/23/CLN
35 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
36 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
37 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
39 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
41 EPTR479 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1355/23
42 EPTR478 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1355/23
43 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR477 F455 F660 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1355/23
45 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPR276 GND F095 06:00 06:00 COP N NOT.D1346/23
48 EPTS26 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
49 EPTR87 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
50 EPTR649 F145 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/W
51 ATZ EPKP GND A023 09:00 17:00 ZZZZ N PJE
52 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
54 EPTS22 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
55 EPTR84 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
56 EPTR83 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV/W
57 EPTR86 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
58 EPTR85 F155 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/BSP/UAV
59 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
60 EPD215 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1340/23
61 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
62 EPD214 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1339/23
63 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
64 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
65 EPTR489 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1357/23/UAV
66 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
67 EPTR488 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1356/23/UAV
68 EPTS29 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
69 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
70 EPTR641 A035 F105 06:00 06:00 EPMM N NOT.D0954/23
71 EPTS28 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
72 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
73 EPTR640 F095 F145 06:00 06:00 EPMM N OATC/NOT.D0195/23
74 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
75 EPR244 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
76 EPD25A GND F200 07:00 23:59 MIL Y
77 EPTR59 GND A055 06:00 06:00 EPIR Y MI2
78 EPTS02C F115 F455 08:30 15:00 COP Y /W
79 EPR243 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
80 EPTS02B A035 F455 08:30 15:00 COP Y /W
81 EPR242 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
82 EPTS02A F115 F285 08:30 15:00 COP Y /W
83 EPR241 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
84 EPR245 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
85 EPR240 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
86 EPTS02F A035 F195 08:30 15:00 COP Y
87 EPTR69E GND F190 14:00 19:00 CPL Y CLN/W
88 EPTS02E A035 F195 08:30 15:00 COP Y
89 EPD53A GND A030 07:00 17:00 MIL Y
90 EPTR69D GND F190 14:00 19:00 CPL Y /W
91 EPTS02D A035 F345 08:30 15:00 COP Y /W
92 EPD261 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1342/23
93 EPD260 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1341/23
94 EPTR459 F155 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1354/23
95 EPTR458 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1353/23
96 ATZ EPPTA GND A055 09:00 13:00 EPPT N
97 EPTR457 F095 F245 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1352/23/W
98 ATZ EPPTB GND A055 09:00 13:00 EPPT N
99 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
100 EPTR10A GND F095 07:30 21:00 EPML Y PA34 C152
101 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
102 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
103 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
104 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
105 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
106 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
107 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
108 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
109 EPR222 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
110 EPR221 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
111 EPR220 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
112 EPR226 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
113 EPR105 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1344/23
114 EPR225 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
115 EPR104 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1343/23
116 EPR224 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
117 EPR223 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
118 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
119 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
120 EPTR550 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1336/23
121 EPTR393 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/W
122 EPTR392 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/UAV
123 EPTR391 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1362/23/UAV
124 EPTR390 F095 F285 06:00 06:00 OAT N OATC/NOT.D1350/23/UAV
125 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
126 EPTR316 F095 F155 06:00 06:00 EPPW N OATC/NOT.D1349/BSP/UAV
127 EPR229 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
128 EPR228 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
129 EPR227 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
130 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y OATC/SUP16/23
131 EPTR552 F195 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1338/23
132 EPTR551 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D1337/23
133 EPR233 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
134 EPTS01B A035 F660 09:30 11:30 COP Y /W
135 EPR232 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
136 EPTR68A GND A065 07:00 23:00 EPCD Y C152
137 EPTS01A F095 F660 09:30 11:30 COP Y /W
138 EPR231 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
139 EPR230 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
140 EPR237 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
141 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
142 EPR236 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
143 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
144 EPR235 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
145 EPD31 GND A065 06:00 06:00 MIL Y
146 ATZ EPGL GND A035 07:00 15:00 EPGL N PJE
147 EPR234 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
148 EPD33 GND F080 07:00 15:00 MIL Y
149 EPD37 GND F190 14:00 19:00 CPL Y
150 EPD36 GND A060 10:00 12:00 MIL Y
151 ATZ EPOM GND A055 09:00 17:00 EPOM N GLD
152 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
153 EPTS01C A035 F660 09:30 11:30 COP Y /W
154 EPD29 GND F150 08:00 23:00 MIL Y
155 ATZ EPPG GND A065 08:00 17:00 EPPG N
156 EPTR180C GND A025 07:30 19:00 ZZZZ N C150 DA20 AO
157 EPR239 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23
158 EPR238 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N SUP12/23

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNNAMEND AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1-9 PUNKT 2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1-9 POINT 2