??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
2 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
3 EPTR494 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D5319/22
4 EPTR493 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D5319/22
5 EPTR492 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D5319/22
6 EPTR491 F235 F275 06:00 06:00 COP N NOT.D5320/22
7 EPTR490 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D5320/22
8 EPTR632C F095 F195 06:00 06:00 EPMB N NOT.F6216/22
9 EPTR25 GND A050 07:00 19:00 EPBC N C152/CLN
10 EPTR632B F095 F195 06:00 06:00 EPMB N NOT.F6215/22
11 EPTR632A A045 F195 06:00 06:00 EPMB N NOT.F6212/22
12 EPTR26A A035 F095 08:00 14:23 EPGL N PJE/CLN
13 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
14 EPTS474 GND F145 08:00 17:00 MIL Y SUP37/22
15 EPMRT050 GND A018 09:00 11:00 EPKS N F16/CLN
16 EPMRT051 GND A018 09:00 11:00 EPKS N F16/CLN
17 EPTS475 GND F145 08:00 17:00 MIL Y SUP37/22
18 EPTR23A A020 A055 07:00 19:00 EPLY N MI8
19 EPR148 GND F195 06:00 06:00 COP N NOT.E3226/22
20 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
21 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
22 EPTR11E F095 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
23 EPTR11E F095 F245 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
24 EPTR11E F095 F245 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
25 EPTR23E GND A055 07:00 19:00 EPLY N MI8
26 EPTR11D F095 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
27 EPTR11D F095 F245 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
28 EPTR11D F095 F245 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
29 EPTR23D GND A055 07:00 19:00 EPLY N MI8
30 EPTR11C F095 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/CLN/W
31 EPTR11C F095 F245 11:00 12:00 EPLK Y F16/CLN/W
32 EPTR11C F095 F245 13:30 16:00 EPLK Y F16/CLN/W
33 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
34 EPTR23C GND A055 07:00 19:00 EPLY N MI8
35 EPTR11B GND F245 09:00 10:00 EPKS Y F16/W
36 EPTR11B A035 F245 10:00 11:00 EPKS Y F16/W
37 EPTR11B A035 F245 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
38 EPTR11B A035 F245 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
39 EPTR23B GND A055 07:00 19:00 EPLY N MI8
40 EPTR11A F135 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
41 EPTR11A F135 F245 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
42 EPTR11A F135 F245 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
43 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPTR479 F455 F660 06:00 06:00 OAT N NOT.D5329/22/OAT
48 EPTR478 F455 F660 06:00 06:00 OAT N NOT.D5329/22/OAT
49 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
50 EPTR477 F455 F660 06:00 06:00 OAT N NOT.D5329/22/OAT
51 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR24B A035 F105 09:00 16:00 EPTM Y W3/CLN
54 EPTR24A A020 A055 09:00 16:00 EPTM Y W3
55 EPTS26 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
56 EPTS26 F205 F235 09:30 12:30 EPKS Y F16/W
57 EPR272 GND A020 08:00 18:00 ZZZZ N NOT.N6979/22
58 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
59 EPD215 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D5332/22
60 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPD214 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D5331/22
62 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
63 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
64 EPTR489 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D5328/22/UAV/OAT
65 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
66 EPTR488 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D5327/22/UAV/OAT
67 EPTS29 F205 F245 07:00 19:00 COP Y KC135
68 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPTS28 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
70 EPTS28 F205 F235 09:30 12:30 EPKS Y F16/W
71 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
73 EPD25A GND F200 07:00 12:00 MIL Y
74 EPTS02C F115 F455 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
75 EPTS02C F115 F455 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
76 EPTS02C F115 F455 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
77 EPTR05E GND F125 08:30 15:00 EPDE Y M346
78 EPTS02B GND F455 09:00 10:00 EPKS Y F16/W
79 EPTS02B A035 F455 10:00 11:00 EPKS Y F16/W
80 EPTS02B A035 F455 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
81 EPTS02B A035 F455 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
82 EPTR05D GND F245 08:30 15:00 EPDE Y M346 PZL130 M28
83 EPMRT149 GND A025 08:30 09:00 EPDE N M346
84 EPMRT149 GND A025 12:30 13:00 EPDE N M346
85 EPTS02A F115 F285 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
86 EPTS02A F115 F285 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
87 EPTS02A F115 F285 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
88 EPTR05C GND F245 08:30 15:00 EPDE Y M346 PZL130 M28
89 EPMRT148 GND A025 08:30 09:00 EPDE N M346
90 EPMRT148 GND A025 12:30 13:00 EPDE N M346
91 EPTR05B GND F245 08:30 15:00 EPDE Y M346 PZL130 M28
92 EPMRT147 GND A025 08:30 09:00 EPDE N M346
93 EPMRT147 GND A025 12:30 13:00 EPDE N M346
94 EPTR05A GND F245 08:30 15:00 EPDE Y M346 PZL130 M28
95 EPTR52 F095 F445 07:00 08:00 EPKS N F16/OAT/W
96 EPTR52 F095 F445 08:00 10:00 EPBY N MG29/OAT/W
97 EPTR52 F095 F445 12:00 13:30 EPBY N MG29/OAT/W
98 EPTS02F A025 F195 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
99 EPTS02F A025 F195 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
100 EPTS02F A025 F195 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
101 EPTS02E A025 F195 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
102 EPTS02E A025 F195 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
103 EPTS02E A025 F195 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
104 EPTR05G A017 F095 08:30 15:00 EPDE N M346 PZL130 M28
105 EPTR05F GND F125 08:30 15:00 EPDE Y M346
106 EPTS02D GND F455 09:00 10:00 EPKS Y F16/W
107 EPTS02D A035 F345 10:00 11:00 EPKS Y F16/W
108 EPTS02D A035 F345 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
109 EPTS02D A035 F345 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
110 EPD261 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D5334/22
111 EPTR173 GND A010 14:00 20:00 EPPW N H47
112 EPTR04P A020 F095 08:30 15:00 EPDE N M346
113 EPD260 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D5333/22
114 EPMRT021 GND A018 09:00 11:00 EPKS N F16
115 EPMRT020 GND A016 09:00 11:00 EPKS N F16
116 EPMRT146 GND A025 08:30 09:00 EPDE N M346
117 EPMRT146 GND A025 12:30 13:00 EPDE N M346
118 EPMRT145 GND A025 08:30 09:00 EPDE N M346
119 EPMRT145 GND A025 12:30 13:00 EPDE N M346
120 EPMRT022 GND A018 09:00 11:00 EPKS N F16
121 EPTS03D F095 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
122 EPMRT017 GND A018 09:00 11:00 EPKS N F16
123 EPTS03C F135 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
124 EPTS03B F135 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
125 EPTS03A F135 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
126 EPTS03G A065 F115 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN
127 EPTS03F F095 F195 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
128 EPTS03E F095 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
129 EPTS12B A035 F245 11:00 13:00 EPSN Y SU22
130 EPTS12A A009 F245 11:00 13:00 EPSN Y SU22
131 EPMRT048 GND A018 09:00 11:00 EPKS N F16/CLN
132 EPTR393 F145 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D5321/22/UAV/OAT/W
133 EPTR392 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D5321/22/UAV/OAT
134 EPTR391 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D5321/22/UAV/OAT
135 EPTR390 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D5322/22/UAV/OAT
136 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
137 EPMRT047 GND A018 09:00 11:00 EPKS N F16/CLN
138 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y NOT.D6732/22
139 EPTR04D A035 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/W
140 EPTR04C A035 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/W
141 EPTR04B GND F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/W
142 EPTR607 GND A055 11:30 20:30 EPPW N NOT.D5361/22
143 EPTR04A GND F095 08:30 15:00 EPDE N M346
144 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
145 EPTR606 A020 F095 11:30 20:30 EPPW N NOT.B4157/22
146 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
147 EPD31 GND F135 06:00 06:00 MIL Y
148 EPD30 GND A040 07:00 15:00 MIL Y
149 EPD33 GND F115 07:00 15:00 MIL Y
150 EPTR04H GND F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/W
151 EPD36 GND F095 08:30 15:00 MIL Y
152 EPTR04G F095 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346
153 EPTR04F GND F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/W
154 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
155 EPTR04E A035 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346/W
156 EPD29 GND F285 06:00 16:00 MIL Y
157 ATZ EPPG GND A065 08:00 15:00 EPPG N
158 EPMRT031 GND A018 09:00 11:00 EPKS N F16
159 EPMRT030 GND A018 09:00 11:00 EPKS N F16
160 EPR200 GND A035 06:00 06:00 MIL N SUP120/22
161 EPTS06F F095 F285 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
162 EPTS06F F095 F285 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
163 EPTS06F F095 F285 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
164 EPTS06E F095 F660 09:00 09:30 EPLK Y F16/W
165 EPTS06D A055 F660 09:00 09:30 EPLK Y F16/W
166 EPTR99 F175 F285 06:00 11:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
167 EPTR99 F155 F285 11:30 18:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
168 EPTR99 F175 F285 18:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
169 EPTS06C A035 F285 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
170 EPTS06C A035 F285 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
171 EPTS06C A035 F285 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
172 EPTR98 F175 F285 06:00 13:30 OAT N BSP/UAV/OAT
173 EPTR98 F155 F285 13:30 20:30 OAT N BSP/UAV/OAT
174 EPTR98 F175 F285 20:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
175 EPTS06B A025 F285 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
176 EPTS06B A025 F285 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
177 EPTS06B A025 F285 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
178 EPTS06A A025 F285 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
179 EPTS06A A025 F285 11:00 12:00 EPLK Y F16/W
180 EPTS06A A025 F285 13:30 16:00 EPLK Y F16/W
181 EPTR95 F175 F285 06:00 13:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
182 EPTR95 F155 F285 13:30 20:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
183 EPTR95 F175 F285 20:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
184 EPTR94 F175 F285 06:00 13:30 OAT N BSP/UAV/OAT
185 EPTR94 F155 F285 13:30 20:30 OAT N BSP/UAV/OAT
186 EPTR94 F175 F285 20:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
187 EPD21 GND F130 06:00 06:00 MIL Y
188 EPTR97 F175 F285 06:00 13:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
189 EPTR97 F155 F285 13:30 20:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
190 EPTR97 F175 F285 20:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
191 EPD24 GND F280 06:00 06:00 MIL Y
192 EPTR182A GND A020 08:30 15:00 EPDE N M346
193 EPTR96 F175 F285 06:00 13:30 OAT N BSP/UAV/OAT
194 EPTR96 F155 F285 13:30 20:30 OAT N BSP/UAV/OAT
195 EPTR96 F175 F285 20:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
196 EPD26 GND F120 07:00 14:00 MIL Y
197 EPTR53B F145 F445 08:00 09:00 EPMB Y MG29/OAT
198 EPTR53B F145 F445 10:00 11:00 EPMB Y MG29/OAT
199 EPTR53B F145 F445 12:00 13:00 EPMB Y MG29/OAT
200 EPTR53B F145 F445 14:00 15:00 EPMB Y MG29/OAT
201 EPTR53A F095 F445 08:00 09:00 EPMB Y MG29/OAT
202 EPTR53A F095 F445 10:00 11:00 EPMB Y MG29/OAT
203 EPTR53A F095 F445 12:00 13:00 EPMB Y MG29/OAT
204 EPTR53A F095 F445 14:00 15:00 EPMB Y MG29/OAT
205 EPD27 GND A055 07:00 15:00 MIL Y
206 EPTR181B GND A045 06:30 22:00 ZZZZ N C150 DA40/LAW
207 EPTR181A GND A045 06:30 22:00 ZZZZ N C150 DA40/LAW
208 EPTR181D GND A045 06:30 22:00 ZZZZ N C150 DA40/LAW
209 EPTR181C GND A045 06:30 22:00 ZZZZ N C150 DA40/LAW
210 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
211 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
212 EPTS07E A055 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16
213 EPTS07D A055 F195 09:00 11:00 EPKS Y F16
214 EPTS07C A035 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16
215 EPTS07B A035 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16
216 EPTS07A A035 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16
217 EPTR54B A025 F195 09:00 10:00 EPMM Y MG29/OAT
218 EPTR54B A025 F195 11:00 12:00 EPMM Y MG29/OAT
219 EPTR54B A025 F195 13:00 14:00 EPMM Y MG29/OAT
220 EPTR54A F095 F455 09:00 10:00 EPMM Y MG29/OAT/W
221 EPTR54A F095 F455 11:00 12:00 EPMM Y MG29/OAT/W
222 EPTR54A F095 F455 13:00 14:00 EPMM Y MG29/OAT/W
223 EPTR182B GND A020 08:30 15:00 EPDE N M346
224 EPTR547 F195 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D5312/22
225 EPTR545 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D5311/22
226 EPTR543 GND A065 06:00 06:00 COP N NOT.D5318/22
227 EPTR542 F255 F365 06:00 06:00 COP N NOT.D5310/22
228 EPTR79 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
229 EPTS05F A035 F095 08:30 09:05 EPDE Y M346
230 EPTS05F A035 F175 09:05 10:35 EPDE Y M346/CLN
231 EPTS05F A035 F095 10:35 13:20 EPDE Y M346
232 EPTS05F A035 F175 13:20 15:00 EPDE Y M346/CLN
233 EPTS05E A017 F095 08:30 15:00 EPDE N M346
234 EPTS05D A017 F095 08:30 15:00 EPDE N M346
235 EPTR87 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
236 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
237 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
238 EPTR84 F175 F285 06:00 11:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
239 EPTR84 F155 F285 11:30 18:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
240 EPTR84 F175 F285 18:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
241 EPTR83 F175 F285 06:00 11:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
242 EPTR83 F155 F285 11:30 18:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
243 EPTR83 F175 F285 18:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
244 EPTR86 F175 F285 06:00 11:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
245 EPTR86 F155 F285 11:30 18:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
246 EPTR86 F175 F285 18:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
247 EPTR85 F175 F285 06:00 11:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
248 EPTR85 F155 F285 11:30 18:30 OAT N BSP/UAV/OAT/W
249 EPTR85 F175 F285 18:30 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
250 EPTS05G A035 F225 08:30 15:00 EPDE Y M346
251 EPTR69C GND F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
252 EPTR69B GND F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
253 EPTR69A A035 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
254 EPTR69F F095 F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
255 EPTR69E GND F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/CLN/W
256 EPD53A GND A030 06:00 17:00 MIL Y
257 EPTR69D GND F245 09:00 11:00 EPKS Y F16/W
258 EPTR459 F155 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D5326/22/OAT
259 EPTR458 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D5325/22/OAT
260 ATZ EPPTA GND A055 09:00 13:00 EPPT N
261 EPTR457 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D5324/22/OAT/W
262 ATZ EPPTB GND A055 09:00 13:00 EPPT N
263 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
264 EPTR22E GND A012 08:00 14:30 EPIR N MI24
265 EPTR22D GND A045 08:00 14:30 EPIR N MI24
266 EPTR22C GND A045 08:00 14:30 EPIR N MI24
267 EPTR10A GND F095 07:00 21:00 EPML Y C152/CLN
268 EPTR22B GND A012 08:00 14:30 EPIR N MI24
269 EPTR22A A020 F085 08:00 14:30 EPIR Y MI24
270 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
271 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
272 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
273 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
274 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
275 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
276 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
277 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
278 EPR105 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D6177/22
279 EPR104 GND A018 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D6178/22
280 EPD51B GND F095 07:00 15:00 MIL Y
281 EPD51A GND F095 07:00 15:00 MIL Y
282 EPNPZ3 F195 F315 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D6975/22
283 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
284 EPNPZ4 F195 F315 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D6975/22
285 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
286 EPNPZ2 F195 F315 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D6975/22
287 EPTR550 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D5313/22
288 EPTR316 F095 F155 11:30 20:30 EPPW N NOT.N5392/22
289 EPTR552 F195 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D5315/22
290 EPTR551 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D5314/22
291 EPTR68B GND A045 07:00 23:00 EPCD N C152
292 EPTR68A GND F145 07:00 23:00 EPCD Y C152/W
293 ATZ EPGL GND A035 07:00 15:00 EPGL N PJE
294 EPTR449 F145 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D5330/22/OAT

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNNAMEND AIRCRAFT VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 5.2.1-9 PUNKT 2 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 5.2.1-9 POINT 2