??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR99 F155 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
2 EPTR98 F155 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
3 EPTR12 A065 F115 07:00 18:00 EPJG Y PJE
4 EPTR95 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
5 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
6 EPD21 GND F080 06:00 06:00 MIL Y
7 EPTR94 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
8 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
9 EPTR97 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
10 EPD24 GND F115 06:00 06:00 MIL Y
11 EPTR96 F205 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
12 ATZ EPBA GND A065 07:00 17:00 EPBA N PJE
13 EPTR91 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
14 EPTR90 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
15 ATZ EPJG GND A065 07:00 18:00 EPJG N PJE
16 EPTR65A GND A030 15:00 23:00 EPJL N BSP/UAV/MIL
17 EPTR93 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
18 EPD27 GND F095 06:00 21:00 MIL Y
19 EPTR92 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
20 ATZ EPSK GND A055 08:00 17:00 EPSK N GLD
21 ATZ EPKB GND A015 06:00 17:30 EPKB N PJE
22 EPTR181D GND A045 06:30 16:00 ZZZZ N DA20/AO
23 EPTR181C GND A045 06:30 16:00 ZZZZ N DA20/AO
24 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPTR25 GND A050 06:00 20:00 EPBC N C152/CLN
26 EPTR26B A035 A055 10:00 16:00 EPKM N GLD/CLN
27 EPTR26A A035 F095 07:00 16:50 EPGL N PJE/CLN
28 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 ATZ EPZA GND A055 06:00 19:00 EPZA N PJE
30 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
31 EPD13 GND F105 07:00 16:00 ITWL Y
32 EPTR385 F095 F195 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV SUP76/20
33 EPTR384 F095 F195 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV SUP76/20
34 EPTR383 F095 F195 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV SUP76/20
35 ATZ EPZR GND A065 06:00 18:00 EPZR N GLD
36 TR369 GND A050 08:00 15:00 EPNC N NOT.G0808/20/CLN
37 EPTR29 A055 F155 06:00 19:00 EPZA Y PJE
38 EPTR386 F095 F195 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV SUP76/20
39 ATZ EPWSA GND A021 08:00 18:00 EPWS N GLD
40 ATZ EPWSB GND A055 08:00 18:00 EPWS N GLD
41 ATZ EPLS GND A055 06:00 18:00 EPLS N PJE
42 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
43 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
45 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
47 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
49 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
50 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
51 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
52 EPTS26 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135
53 ATZ EPKR GND A055 07:00 18:00 EPKR N PJE
54 EPTR88 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
55 ATZ EPSY GND A035 09:00 22:00 EPSY N F2TH/W
56 EPTR87 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
57 ATZ EPKP GND A023 06:00 17:00 EPKP N PJE
58 ATZ EPKP GND A023 05:30 06:00 EPKP N PJE
59 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
60 EPTS22 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135
61 EPTR89 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
62 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
63 EPTR84 F105 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
64 ATZ EPKM GND A035 10:00 16:00 EPKM N GLD
65 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
66 EPTR86 F205 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
67 EPTR85 F115 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
68 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
69 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
70 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
71 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 EPTS29 F205 F245 07:00 19:00 COP Y KC135
73 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
74 EPTR07 A021 A055 08:00 18:00 EPWS Y GLD/CLN
75 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
76 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
77 EPTR09 A055 F155 07:00 17:00 EPOM Y PJE
78 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
79 ATZ EPPKA GND A016 08:00 17:00 EPPK N C152
80 EPTR55 A055 F155 06:00 20:00 EPNT Y PJE
81 ATZ EPNT GND A055 06:00 20:00 EPNT N PJE
82 EPTR57 A055 F165 07:00 18:00 EPKR Y PJE
83 EPTR33B A055 F155 06:00 20:00 EPPT Y PJE
84 EPD53B GND F240 06:00 18:00 MIL Y
85 EPTR33A A055 F155 06:00 20:00 EPPT Y PJE
86 EPD53A GND F240 06:00 18:00 MIL Y
87 EPTR174 GND F095 06:00 19:00 EPNT N PJE
88 ATZ EPPTA GND A055 06:00 20:00 EPPT N PJE
89 ATZ EPPTB GND A055 06:00 20:00 EPPT N PJE
90 ATZ EPEL GND A055 06:00 18:00 EPEL N PJE
91 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
92 EPTR190 A055 F145 06:00 18:00 EPEL Y PJE/CLN
93 EPTR10F GND A035 06:10 19:00 EPML N C152
94 EPTR10C GND A065 06:10 19:00 EPML Y C152/CLN
95 EPTR10B GND A065 06:10 19:00 EPML Y C152/CLN
96 EPTR10A GND F095 06:10 19:00 EPML Y PA34/CLN
97 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
98 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
99 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
100 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
101 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
102 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
103 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
104 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
105 EPTR37 GND F145 07:00 20:00 EPPZ Y PJE
106 EPTR36 A055 F135 06:00 18:00 EPLS Y PJE
107 EPTR39 F095 F145 06:00 17:30 EPKB Y PJE
108 EPTR318 GND F145 07:00 17:30 ZZZZ Y SUP80/20/CLN/W
109 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
110 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
111 EPTR393 GND A010 08:00 20:00 ZZZZ N NOT.D4305/20
112 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
113 EPTR398 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y SUP75/20/OAT
114 EPTR68A GND A065 06:00 18:00 EPCD Y C152
115 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
116 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
117 ATZ EPGL GND A035 07:00 16:50 EPGL N PJE
118 EPD31 GND F135 06:00 06:00 MIL Y
119 EPTR45 GND A020 07:00 17:00 EPNC N PJE
120 EPD33 GND A050 06:00 11:00 MIL Y
121 ATZ EPOM GND A055 07:00 17:00 EPOM N GLD
122 ATZ EPWT GND A035 07:00 17:00 EPWT N P06T
123 EPTR180E GND A025 06:00 22:00 ZZZZ N BSP/LAW
124 EPD29 GND F285 06:00 16:00 MIL Y
125 ATZ EPPG GND A065 06:00 17:00 EPPK N GLD
126 EPTR180C GND A025 06:30 16:00 ZZZZ N DA20/AO
127 EPTR323 GND F145 06:00 20:00 ZZZZ Y SUP70/20/CLN

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4
E.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA ZRZUT SZCZEPIONKI / THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS OF FLIGHTS DUE VACCINE DROPPINGS.