??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTS06F F095 F415 08:00 09:30 MJDOP Y F16/KS,LK/W
2 EPTS06F F095 F285 09:30 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
3 EPTS06E F095 F415 08:00 09:30 MJDOP Y F16/KS,LK/W
4 EPTS06D A055 F415 08:00 09:30 MJDOP Y F16/KS,LK/W
5 EPTS06C A035 F415 08:00 09:30 MJDOP Y F16/KS,LK/W
6 EPTS06C A035 F285 09:30 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK,KK/W
7 EPTR99 F155 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
8 EPTS06B GND F415 08:00 09:30 MJDOP Y F16/KS,LK/W
9 EPTS06B GND F285 09:30 10:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
10 EPTS06B A025 F285 10:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
11 EPTR98 F155 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
12 EPTS06A GND F415 08:00 09:30 MJDOP Y F16/KS,LK/W
13 EPTS06A GND F285 09:30 10:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
14 EPTS06A A025 F285 10:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
15 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
16 EPD21 GND F130 06:00 06:00 MIL Y
17 EPTR94 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
18 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
19 EPTR182A GND A020 08:30 20:00 EPDE N M346 TS11 SW4
20 EPD24 GND F510 06:00 06:00 MIL Y
21 EPD26 GND F120 07:00 23:00 MIL Y
22 EPTR91 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
23 EPTR90 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
24 EPTR93 F145 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
25 EPD27 GND F095 07:00 23:00 MIL Y
26 EPTR92 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
27 EPTR181B GND A045 08:00 14:00 ZZZZ N DV20 LAW
28 EPTR181B GND A045 14:00 20:00 ZZZZ N SW4 DV20
29 EPTR181B GND A045 20:00 21:00 ZZZZ N DV20 LAW
30 EPTR181A GND A045 08:00 14:00 ZZZZ N DV20 LAW
31 EPTR181A GND A045 14:00 20:00 ZZZZ N SW4 DV20
32 EPTR181A GND A045 20:00 21:00 ZZZZ N DV20 LAW
33 EPTR181D GND A045 08:00 14:00 ZZZZ N DV20 LAW
34 EPTR181D GND A045 14:00 20:00 ZZZZ N SW4 DV20
35 EPTR181D GND A045 20:00 21:00 ZZZZ N DV20 LAW
36 EPTR181C GND A045 08:00 14:00 ZZZZ N DV20 LAW
37 EPTR181C GND A045 14:00 20:00 ZZZZ N SW4 DV20
38 EPTR181C GND A045 20:00 21:00 ZZZZ N DV20 LAW
39 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
40 EPTR25 GND A050 07:00 19:00 EPBC N C152/CLN
41 EPTR26A A035 F095 07:00 16:40 EPGL N C150 GLD PJE/CLN
42 EPTS07E A055 F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
43 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
44 EPTS07D A055 F195 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
45 EPTS07C GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y F16/KS,LK
46 EPTS07C A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
47 EPTS07B GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y F16/KS,LK
48 EPTS07B A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
49 EPTS07A GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y F16/KS,LK
50 EPTS07A A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
51 EPTR70A A020 A045 06:00 06:00 EPCE Y CLN
52 EPTR54B A025 F195 09:00 15:00 EPMM Y MG29/OAT
53 EPTR54A F095 F455 09:00 15:00 EPMM Y MG29/OAT/W
54 EPMRT050 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16/CLN
55 EPTR182B GND A020 08:30 20:00 EPDE N M346 TS11 SW4
56 EPMRT051 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16/CLN
57 EPTR23A A020 A055 07:00 20:00 EPLY N MI8
58 EPTS16D GND A050 14:00 21:00 EPOK Y AN28/CLN
59 EPMRT004 GND A018 08:30 17:00 EPDE N M346
60 EPTS16B GND A050 14:00 21:00 EPOK Y AN28/CLN
61 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
62 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
63 EPTR23F A055 F075 07:00 15:00 EPLY Y MI8
64 EPTR51A F095 F375 08:30 10:00 EPSN N SU22/OAT/W
65 EPTR51A F095 F375 12:00 13:30 EPSN N SU22/OAT/W
66 EPTR23E GND A055 07:00 20:00 EPLY N MI8
67 EPTR23D GND A055 07:00 20:00 EPLY N MI8
68 EPTR23C GND A055 07:00 20:00 EPLY N MI8
69 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
70 EPTR23B GND A055 07:00 20:00 EPLY N MI8
71 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
72 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
73 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
74 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
75 EPMRT003 GND A018 08:30 17:00 EPDE N M346
76 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
77 EPMRT002 GND A018 08:30 17:00 EPDE N M346
78 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
79 EPMRT001 GND A018 10:00 17:00 EPMM N MG29
80 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
81 EPTR24B A035 F155 09:00 14:30 EPTM Y W3/CLN
82 EPTR24A A020 A055 09:00 14:30 EPTM Y W3
83 EPR155 GND A021 16:00 06:00 ZZZZ N NOT.D0983/21
84 EPTR157A A020 A045 06:00 06:00 EPOK N AN28/CLN
85 EPTS26 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135
86 EPTR88 F105 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
87 EPTR87 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
88 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
89 EPTS22 F235 F275 07:00 19:00 COP Y KC135
90 EPTR89 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
91 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
92 EPR157 GND A020 12:00 15:30 ZZZZ N NOT.D0984/21
93 EPTR84 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT
94 EPTR83 F095 F285 06:00 06:00 EPMI N BSP/UAV/OAT/W
95 EPTR86 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
96 EPTR85 F095 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
97 EPTR157B A020 A045 06:00 06:00 EPOK N AN28/CLN
98 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
99 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
100 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA
101 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
102 EPTS29 F205 F245 07:00 19:00 COP Y KC135
103 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
104 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
105 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
106 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
107 EPTS02C F115 F415 08:00 17:00 1RODN Y KS,LK,MM/W
108 EPTR05E GND F125 13:00 20:00 EPDE Y PZL130
109 EPD25A GND F190 07:00 21:00 MIL Y
110 EPTR69C GND F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
111 EPTS02B GND F415 08:00 10:00 1RODN Y KS,LK,MM/W
112 EPTS02B A035 F415 10:00 17:00 1RODN Y KS,LK,MM/W
113 EPTR05D GND F125 13:00 20:00 EPDE Y PZL130
114 EPTR69B GND F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
115 EPTS02A F115 F285 08:00 16:00 1RODN Y KS,LK/W
116 EPTR05C GND F125 13:00 20:00 EPDE Y PZL130
117 EPTR69A A035 F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
118 EPTR21C GND A055 13:00 21:00 EPDA N MI14
119 EPTR21B GND A055 13:00 21:00 EPDA N MI14
120 EPTS02F A025 F195 10:00 17:00 EPMM Y MG29/W
121 EPTR69F F095 F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
122 EPTR21A A018 A055 13:00 21:00 EPDA N MI14
123 EPTR05G A017 F095 13:00 20:00 EPDE N PZL130
124 EPTS02E A025 F195 10:00 17:00 EPMM Y MG29/W
125 EPTR69E GND F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK/CLN/W
126 EPTR69E GND F135 08:00 23:00 CPL Y CLN/W
127 EPTS02D GND F415 08:00 10:00 1RODN Y KS,LK,MM/W
128 EPTS02D A035 F345 10:00 17:00 1RODN Y KS,LK,MM/W
129 EPTR05F GND F125 13:00 20:00 EPDE Y PZL130
130 EPD53A GND A025 07:00 16:00 MIL Y
131 EPTR69D GND F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK/W
132 EPTR69D GND F135 08:00 23:00 CPL Y W
133 EPTR04P A065 F095 08:30 10:00 EPDE N M346 TS11
134 EPTR04P A065 F095 10:00 17:00 1RODN N M346 TS11/DE,MM
135 EPMRT021 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16
136 EPMRT020 GND A016 09:00 16:00 EPKS N F16
137 ATZ EPPTA GND A055 07:00 18:00 EPPT N C152
138 ATZ EPPTB GND A055 07:00 18:00 EPPT N C152
139 EPMRT022 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16
140 EPTS03D F095 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346/CLN/W
141 EPTS03D F095 F315 10:00 12:30 EPDE Y M346/CLN/W
142 EPTS03D F095 F245 12:30 14:30 EPDE Y M346/CLN/W
143 EPTS03D F095 F315 14:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
144 EPTS03C F135 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346/CLN
145 EPTS03C F135 F315 10:00 12:30 EPDE Y M346/CLN
146 EPTS03C F135 F245 12:30 14:30 EPDE Y M346/CLN
147 EPTS03C F135 F315 14:30 15:00 EPDE Y M346/CLN
148 EPMRT017 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16
149 EPTS03B F135 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346/CLN
150 EPTS03B F135 F285 10:00 12:30 EPDE Y M346/CLN
151 EPTS03B F135 F245 12:30 14:30 EPDE Y M346/CLN
152 EPTS03B F135 F285 14:30 15:00 EPDE Y M346/CLN
153 EPTS03A F135 F245 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN
154 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
155 EPTR10F GND A035 07:30 20:00 EPML N C152
156 EPTR22E GND A012 14:00 20:00 EPIR N MI24
157 EPTR22D GND A020 14:00 20:00 EPIR N MI24
158 EPTR10C GND A065 07:30 20:00 EPML Y PA28,C152/CLN
159 EPTS03G A065 F115 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN
160 EPTR22C GND A020 14:00 20:00 EPIR N MI24
161 EPTR10B GND A065 07:30 20:00 EPML Y PA34,PA28,C152/CLN
162 EPTS03F F095 F245 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
163 EPTR22B GND A012 14:00 20:00 EPIR N MI24
164 EPTR10A GND F095 07:30 20:00 EPML Y M28,S70,PA34/CLN
165 EPTS03E F095 F245 08:30 15:00 EPDE Y M346/CLN/W
166 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
167 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
168 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
169 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
170 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
171 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
172 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
173 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
174 EPTS08G A065 F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
175 EPMRT048 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16/CLN
176 EPTS08F A065 F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
177 EPTS08E GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y F16/KS,LK
178 EPTS08E A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
179 EPTS08D GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y F16/KS,LK
180 EPTS08D A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
181 EPTS08C GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y F16/KS,LK
182 EPTS08C A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
183 EPTS08B F135 F245 08:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
184 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
185 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
186 EPTR70B A020 A035 06:00 06:00 EPCE Y CLN
187 EPTS08A GND F245 08:00 10:00 MJDOP Y F16/KS,LK
188 EPTS08A A035 F245 10:00 16:00 MJDOP Y F16/KS,LK
189 EPTR316 F095 F155 06:00 06:00 OAT N SUP22/21/BSP/UAV/OAT
190 EPMRT047 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16/CLN
191 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y NOT.D0408/21
192 EPTR04D A035 F315 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11
193 EPTR04D A065 F315 10:00 17:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
194 EPTR04C A035 F315 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11/W
195 EPTR04C A065 F315 10:00 17:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
196 EPTR04B GND F315 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11/W
197 EPTR04B GND F315 10:00 17:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
198 EPTR04A GND F095 08:30 10:00 EPDE N M346 TS11
199 EPTR04A GND F095 10:00 17:00 1RODN N M346 TS11/DE,MM
200 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
201 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
202 ATZ EPGL GND A035 07:00 16:40 EPGL N C150 PJE
203 EPD31 GND A065 06:00 06:00 MIL Y
204 EPD33 GND A050 08:00 15:00 MIL Y
205 EPD37 GND F135 08:00 23:00 CPL Y
206 EPTR04H GND F315 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11/W
207 EPTR04H GND F315 10:00 17:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
208 EPTR04G F095 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11
209 EPTR04G F095 F315 10:00 12:30 1RODN Y M346 TS11/DE,MM
210 EPTR04G F095 F245 12:30 14:30 1RODN Y M346 TS11/DE,MM
211 EPTR04G F095 F315 14:30 17:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM
212 EPTR04F GND F245 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11
213 EPTR04F GND F315 10:00 12:30 1RODN Y M346 TS11/DE,MM
214 EPTR04F GND F245 12:30 14:30 1RODN Y M346 TS11/DE,MM
215 EPTR04F GND F315 14:30 17:00 1RODN Y M346 TS11
216 EPTR04E A035 F245 08:30 10:00 EPDE Y M346 TS11/W
217 EPTR04E A035 F315 10:00 12:30 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
218 EPTR04E A035 F245 12:30 14:30 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
219 EPTR04E A065 F315 14:30 17:00 1RODN Y M346 TS11/DE,MM/W
220 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
221 EPTR180E GND A025 14:00 20:00 ZZZZ N SW4 DV20
222 EPD29 GND F285 06:00 06:00 MIL Y
223 EPTR180D GND A025 14:00 20:00 ZZZZ N SW4 DV20
224 EPTR180A GND A025 14:00 20:00 ZZZZ N SW4 DV20
225 EPTR180C GND A025 08:00 14:00 ZZZZ N C150 AO
226 EPTR180C GND A025 14:00 20:00 ZZZZ N SW4 DV20
227 EPTR180B GND A025 14:00 20:00 ZZZZ N SW4 DV20
228 EPMRT031 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16
229 EPMRT030 GND A018 09:00 16:00 EPKS N F16

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4